Actie voor gelijke behandeling zorgpersoneel

Actie voor gelijke behandeling zorgpersoneel


Copyright foto Els Deleu

Zaterdagnamiddag werd er actie gevoerd aan woonzorgcentrum Sint-Carolus in Kortrijk voor gelijke behandeling van verplegend personeel in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

“Verschillende regeringen van ons land buiten zich over de lonen en werkomstandigheden van het zorgpersoneel”, luidt het. “De federale regering maakte in de afgelopen maanden bekend dat zij nieuwe budgetten vrijmaakt voor het personeel dat werkt in de federale sectoren. Deze budgetten zullen worden besteed aan extra premies, aan het invoeren van het IF-IC loonsysteem en aan extra handen aan het bed,” aldus Kristof Vankeirsbilck, algemeen directeur van Groep Zorg H. Familie vzw.

Binnen Groep Zorg H. Familie vzw vallen de woonzorgcentra (Sint-Carolus Kortrijk, De Pottelberg Kortrijk, Rustenhove Ledegem en Sint-Jozef/Ter Luchte Oostkamp) en de initiatieven van beschut wonen Kortrijk vallen echter niet onder de bevoegdheid van de federale overheid maar wel van de Vlaamse regering. “Dat betekent dat de federale maatregelen niet van toepassing zijn op de medewerkers van de ouderenzorg en beschut wonen. Dit is een zeer duidelijke en onaanvaardbare discriminatie. De medewerkers in deze sectoren doen even waardevol en risicovol werk in deze coronacrisis en hebben dus recht op hetzelfde loon en dezelfde voordelen als de medewerkers in de federale sectoren.”

“De vakbonden en de werkgevers – via de koepel Zorgnet-Icuro – hebben deze ontoelaatbare discriminatie maanden geleden al voorgelegd aan de Vlaamse overheid. Minister Beke beloofde hiervan werk te maken. Begin juli heeft hij het sociaal overleg opgestart, met de bedoeling om te komen tot een sociaal akkoord voor het personeel in de Vlaamse zorgsectoren. Helaas komt er voorlopig nog geen schot in de zaak.”

“Vanuit verschillende kanalen en met verenigde krachten zullen we er vanuit Groep Zorg H. Familie vzw alles aan doen zodat alle zorgpersoneel gelijkwaardig wordt behandeld. Elke werknemer in de zorg verdient een gelijk respect, erkenning en waardering om het even onder welke politieke overheid men valt.”

“We hopen dat gelijke arbeidsvoorwaarden (extra premies, het loonsysteem en de extra handen) op zeer korte termijn vorm kunnen krijgen vanuit de Vlaamse overheid,” besluit Kristof.Meer nieuws uit de streek


Op vrijdagavond om 18 uur drukten Burgemeester …

Vier maanden is het inmiddels geleden dat …