Actieplan coachingtraject Mooimakers goedgekeurd

Actieplan coachingtraject Mooimakers goedgekeurd


Het college van burgmeester en schepen keurde het actieplan in kader van het coachingtraject van Mooimakers goed. Dit actieplan omvat heel wat ingrepen om sluikstort te voorkomen en afval op het openbaar domein te vermijden.

Sandy Buysschaert, schepen voor Afvalbeleid: “Het coachingtraject is een initiatief van Vlaanderen waarbij steden of gemeenten geholpen worden om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. We hebben onszelf als Lokaal Bestuur een ambitieuze aanpak rond afvalbeleid opgelegd. In dat kader hebben we ons enige tijd terug kandidaat gesteld voor het coachingtraject van Mooimakers. Onze kandidatuur werd weerhouden en daardoor kunnen we de komende drie jaar rekenen op begeleiding en een projectsubsidie van maximaal 70.000 euro.”

De opmaak van een actieplan was één van de eerste taken en dat werd ondertussen goedgekeurd in het college. De komende jaren zal er werk worden gemaakt van volgende initiatieven:

  • een vuilnisbakkenplan na inventarisatie en monitoring van de vullingsgraad
  • de veegplannen structureel bekijken en afstemmen met andere taken
  • een efficiënter type afvalbakken voor de centrumstraten
  • de implementatie van de ondergrondse restafvalcontainers
  • de uitbreiding van de Wijk me Up-actie waarbij burgers betrokken worden bij het proper houden van hun wijk
  • optimaliseren van het meldingentraject met betrekking tot sluikstort en zwerfvuil
  • het voorzien van bladkorven om afvallende bladeren in te verzamelen
  • sensibilisering in het algemeen en de opmaak van een communicatieplan
  • drinkwaterfonteinen om het gebruik van navulbare drinkflessen te stimuleren

Voor het actiepunt inzetten op selectieve afvalinzameling kond Blankenberge met de introductie van de afvaleilanden op het strand al een eerste initiatief zien deze zomer.Meer nieuws uit de streek


Op maandag 26 oktober wordt aangevat met …

Tijdens deze nare coronaperiode zijn heel wat …