Archeologische restanten gevonden in Katelijnestraat

Archeologische restanten gevonden in Katelijnestraat


De aandachtige passant langs de Mariabrug in Brugge zag deze week delen van een ouder brugdek tevoorschijn komen tijdens werken aan de nutsleidingen van Fluvius. Eerder dit jaar (februari 2020) werden delen van de verdwenen Katelijnepoort opgegraven langs het andere uiteinde van de Katelijnestraat. Deze week verschenen delen van een oudere brug ter hoogte van de huidige Mariabrug. De werken worden opgevolgd door het archeologisch bedrijf BAAC, met ondersteuning van Raakvlak en de kersverse stadsarcheoloog.

De Mariabrug

De huidige Mariabrug werd gebouwd in 1850. De restanten die deze week tevoorschijn kwamen zijn van een oudere brug. Aan de noordzijde werden de restanten van een brugpijler uit regelmatige natuursteen blokken opgegraven met een bovenbouw in gele baksteen. Aan de zuidzijde waren de restanten volledig in baksteen, met in het parement wat natuursteenbrokjes. De restanten werden geregistreerd, in kaart gebracht en opnieuw afgedekt.

De datering van de oudere brug is nog onduidelijk. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) is de brug moeilijk zichtbaar. Waarschijnlijk bevond zich op deze locatie toen nog een houten brug, in tegenstelling tot de meeste andere bruggen in Brugge die in de 14de eeuw reeds versteend waren.

Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak: “Het uitgangspunt van archeologen is het in situ (ter plaatse) behoud van archeologische resten onder de grond. De restanten van de oudere stenen brug werden in het verleden al eens geregistreerd door de toenmalige stadsarcheoloog Hubert De Witte (eind jaren ’70). In de volgende fase van de huidige werken zal er echter plaatselijk nog dieper worden gegraven dan eind de jaren 70. Bovendien hebben archeologische en natuurwetenschappelijke technieken veel vooruitgang geboekt en kunnen vernieuwde staalnames via natuurwetenschappelijk onderzoek veel nieuwe informatie opleveren.”

Verdere werken

Nico Blontrock, schepen van Cultuur: “De inzet van de archeologen is in deze fase beperkt. De volgende fase, met effectieve opgraving langs weerzijden van de Mariabrug, staat gepland voor januari 2021. De nutswerken zullen geen vertraging oplopen door het archeologisch onderzoek. Het zal interessant zijn om te zien of er in de volgende fase in januari ook restanten van de vol middeleeuwse Mariapoort gevonden worden.”Meer nieuws uit de streek


Vanaf zaterdag 28 november schakelt Stad Brugge …

30 november is de internationale dag van …