Stad Brugge tevreden met nieuwe stap in stadiondossier

Stad Brugge tevreden met nieuwe stap in stadiondossier


Het stadbestuur is tevreden dat de Vlaamse regering vandaag een nieuwe stap gezet heeft in het dossier van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge – herneming –  deelplan Blankenbergse Steenweg’.

Op 6 oktober 2020 vernamen de Vlaamse overheid en Stad Brugge dat de Raad van State de bestemming van het deelgebied ‘Blankenbergse Steenweg’ van het al hernomen GRUP vernietigde. Hierdoor kan de beoogde zone niet bestemd worden voor ‘stedelijke activiteiten’ (voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanhorigheden) en als zone voor ‘gemengd bedrijventerrein’.

Drie dagen later al vond een overleg plaats met alle betrokken partijen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nam prompt enkele belangrijke beslissingen. Mede op vraag van het stadsbestuur keurde de ministerraad op 16 oktober de oplossingspiste van de ‘remediëring’ van het vernietigde deelgebied van het GRUP goed. Concreet gaat het om de verbetering van het vorige uitvoeringsplan, waarbij maximaal tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen van de Raad van State.

Vernieuwd uitvoeringsplan voor advies naar Raad van State

Op 20 november stelde de Vlaamse regering het geremedieerde nieuwe uitvoeringsplan opnieuw principieel vast. De volgende stap in de procedure is dat de Vlaamse overheid nu advies inwint bij de Raad van State. Pas daarna kan het geremedieerde GRUP definitief vastgesteld worden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Ik ben blij dat de Vlaamse regering vandaag deze beslissing genomen heeft. Na ons overleg met minister Demir werd bijzonder snel gehandeld door de betrokken administraties. De voorschriften en de beslissing werden bijgesteld, rekening houdend met de eerdere bezwaren en argumenten van de Raad van State. Binnen de toegelaten contouren van het instrument ‘remediëring’ werden de plannen voor deelgebied Blankenbergse Steenweg dus herwerkt en aangepast. Ik herhaal dat ik hoopvol maar niet naïef ben, maar vandaag ben ik toch – heel even – blij met deze belangrijke nieuwe stap.”

Oproep burgemeester

Burgemeester Dirk De fauw: “We wensen de minister te bedanken voor haar snelle tussenkomst en steun in dit belangrijk dossier. Ik wil nu vooral alle betrokken partijen oproepen om niet langer te procederen. Er is een goede oplossing nodig voor Cercle Brugge en ook in functie van de bedrijvigheid in de regio tonen de cijfers aan dat er écht behoefte is aan het bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg. Het dossier van het GRUP werd opgestart in 2002, laat ons hopen dat we dit kunnen afronden in 2021. Uiteraard is Stad Brugge bereid om met elke betrokken partij rond de tafel te zitten om gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing te komen waarbij de zone Blankenbergse Steenweg op een kwalitatieve manier ontwikkeld kan worden.”Meer nieuws uit de streek


In september konden de bewoners en omwonenden …

Sinterklaas maakt dit jaar geen blijde intrede …