Brugge toont waardering voor stadsgidsen

Brugge toont waardering voor stadsgidsen


Dat de Brugse gediplomeerde gidsen echte ambassadeurs zijn voor hun stad, is algemeen geweten. Minder bekend is dat men enkel gediplomeerd stadsgids kan worden na een intense opleiding van 3,5 jaar. In deze opleiding krijgt men naast historische kennis ook heel wat technieken en vaardigheden aangeleerd om de bezoekers aan Brugge te boeien. Wie de opleiding succesvol afrondt, krijgt een certificaat en een gidsenkaart van Toerisme Vlaanderen.

Doorheen de jaren is het gidsenlandschap sterk geëvolueerd en worden toeristische stadsrondleidingen al lang niet exclusief meer georganiseerd door gediplomeerde stadsgidsen. Schepen voor Toerisme Philip Pierins: “Op dit ogenblik zijn meer dan 5.000 personen uit 65 landen als gids actief in de stad, waarvan naar schatting 10 % een diploma stadsgids Brugge heeft. Ook zonder opleiding kunnen personen en organisaties van over de hele wereld bezoekers in de stad rondleiden, want het beroep van gids is niet beschermd en er is geen wetgeving die het onderscheid tussen niet-gediplomeerde en gediplomeerde gidsen maakt.”

Gastheerschap

Burgemeester Dirk De fauw: “Stad Brugge beseft dat kwaliteit zich niet alleen laat vatten door het al dan niet hebben van een diploma, maar gelet op het achterliggende opleidingstraject en de duur ervan is het toch minstens wel een uitdrukking van oprechte verbondenheid met de stad.”

“In tijden waar authenticiteit centraal staat, zijn het bij uitstek de Brugse gediplomeerde gidsen die door hun opleiding een extra laag aan de bezoekersbeleving toevoegen. Ze geven hiermee invulling aan het type gastheerschap dat aansluit bij het DNA van de stad”, aldus schepen Philip Pierins.

Deze betekenisvolle bijdrage van de gediplomeerde stadsgidsen wil de stad extra in de kijker zetten door er visueel uiting aan te geven via een specifieke badge: de gidsenbadge. “Deze badge vervangt de officiële toelating om in Brugge te gidsen niet, maar is vooral een waardering voor de gediplomeerde stadsgidsen. Deze badge mag dan ook enkel door hen worden gedragen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Komen hiervoor in aanmerking: eenieder die in Brugge een gidsenopleiding heeft genoten, hetzij in een van de opleidingscentra (Spermalie of Syntra West) hetzij vroeger bij een van de gidsenverenigingen.

Veeleisende bezoekers

Jeroen Vantorre, voorzitter S-wan: “De intensieve gidsencursus is de onmisbare basis van ons gidsenteam om een originele themawandeling te ontwerpen en een kwalitatieve ervaring te bieden aan onze veeleisende bezoekers. We danken het stadsbestuur voor deze erkenning als authentieke Brugge-ambassadeurs.”

Praktisch

Wie in aanmerking komt voor deze badge, kan een kopie van zijn/haar diploma en een attest van de gidsenvereniging bezorgen via www.visitbruges.be/gediplomeerde-gids. De badge krijgt men thuis toegestuurd.Meer nieuws uit de streek


De vzw ‘Beestjes in Nesten’ heeft de …

Vanaf maandag 10 augustus zal De Vlaamse …