Drugbeleidsplan Brugge voorgesteld

Drugbeleidsplan Brugge voorgesteld


Het gebruik van alcohol en illegale drugs is in iedere Vlaamse stad een realiteit en dus ook in Brugge. Alcohol wordt gebruikt op café, in het jeugdhuis, in de kantine van de sportclub, … Druggebruik is minder zichtbaar in het straatbeeld dan in grootsteden, maar daarom niet onbestaand. Hoewel de meeste burgers op een verantwoordelijke wijze met alcohol omgaan en het gebruik van illegale drugs zich vaak verborgen afspeelt, wordt de stad toch bijna dagelijks geconfronteerd met negatieve gevolgen van overmatig gebruik. Denk maar aan verkeersongevallen, vandalisme, gezondheidsproblemen, familiaal geweld, dealen, wildplassen en vechtpartijen.

Dit zijn typische problemen waar de inwoners van Brugge wakker van liggen. Personen die kampen met een afhankelijkheidsproblematiek ervaren leed op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak. Het kan verwoestende effecten hebben op het individu en zijn/haar omgeving.

Problemen voorkomen

Burgemeester Dirk De fauw: “Het is de verantwoordelijkheid van Stad Brugge om in te staan voor een lokaal geïntegreerd drugbeleid om problemen door middelen te voorkomen. Stad Brugge vervult de regierol over het thema drugs. Het is voor de stad immers belangrijk om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen het werkveld met betrekking tot het thema. Op die manier kan de stad een lokaal geïnspireerd beleid voeren en kan men goed geïnformeerd naar de bevolking en andere overheden communiceren. Het ontwikkelen van een geïntegreerd en gecoördineerd beleid is namelijk ook een van de opdrachten van alle bovenlokale overheden.”

“In 2019 koos het stadsbestuur er opnieuw voor om binnen het algemeen beleidsprogramma verder in te zetten op een integraal en geïntegreerd beleidsplan rond alcohol- en druggebruik met een preventief, repressief, curatief beleid in samenwerking met diverse partners en in diverse sectoren. Daarbij gaat extra aandacht naar de moeilijk te bereiken doelgroep van kwetsbare jongeren en volwassenen”, aldus schepen van Preventie Mathijs Goderis. “We zetten in op een uitgebreid preventief beleid met accent op vroeginterventie, gekoppeld aan een sterke, repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale verslavende middelen. Ook het overdadig gebruik van alcohol krijgt bijzondere aandacht. Er worden extra inspanningen gedaan voor de problematiek van game-verslaving en gokverslaving, een bijkomende uitdaging.”

Gespecialiseerd drugsteam binnen recherche

Het drugbeleidsplan 2021-2025 werd geschreven op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse, bestaande uit zowel kwantitatieve onderzoeksgegevens (voornamelijk Belgische en Vlaamse cijfers) als kwalitatieve gegevens (bevraging lokale sleutelfiguren), alsook op basis van de evaluatie door de adviesraad Drugbeleid. Samen met alle betrokken partners wordt dit beleidsplan in acties op het terrein omgezet om zo te komen tot een integrale en geïntegreerde aanpak van de drugproblematiek in Brugge.

Korpschef Dirk Van Nuffel: “De Brugse politie zet volop in op de drugsproblematiek op diverse domeinen. Zo hebben we binnen de recherche een gespecialiseerd drugsteam, dat gerechtelijke drugsdossiers voor zijn rekening neemt. Ook binnen verkeer hebben we oog voor het gebruik van drugs achter het stuur. Met reguliere (ad hoc) controles en onze gerichte ZAD (zonder alcohol en drugs) campagnes. Onze regioploegen voeren geregeld controles uit in parken en op pleinen en letten hierbij op zowel het gebruik als het dealen van drugs. Zo hebben zij in dat kader in 2019 89 acties uitgevoerd, dit jaar zijn er dat al 61.”Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Welzijnsvereniging Mintus bedankt de volledige equipe van …