Klimaatwedstrijd: dien voor 18 november je voorstel in

Klimaatwedstrijd: dien voor 18 november je voorstel in


‘Zorgen voor morgen begin(t) vandaag. Teken voor de toekomst’ is een campagne in het kader van de lokale klimaatdoelstellingen van de stad Brugge.

Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Om dit doel te bereiken, zijn heel veel acties noodzakelijk.

Met de klimaatwedstrijd ‘Zorgen voor morgen begin(t) vandaag’ daagt Stad Brugge jouw vereniging, organisatie, bedrijf of school uit om hieraan mee te werken! Doel is om Brugse projecten in het kader van klimaatmitigatie (reductie van CO2-uitstoot) en de Brugse voedselstrategie, Bruggesmaakt, financieel te ondersteunen.

Praktisch

Dien je voorstel in voor 18 november via dit formulier en maak kans op financiële ondersteuning.Meer nieuws uit de streek


Vorig jaar verwelkomde Stad Brugge en cinema …

De vzw Beestjes in Nesten opende al …