Knotbomen en knotters gezocht

Knotbomen en knotters gezocht


In het verleden werd het hout van knotbomen hoofdzakelijk aangewend voor eigen gebruik, maar nu hebben ze vooral een ecologische en landschappelijke waarde. Ook in de waterhuishouding en als versteviger van oevers en taluds spelen ze nog steeds een grote rol. Het Regionaal Landschap (RL) Houtland wil deze bomen beschermen en lanceert daarom een dubbele oproep.

Je knotbomen gratis geknot

Heb je waardevolle knotbomen (wilg, eik, es, els, populier, …) die al een tijd niet meer werden onderhouden? Heb je geen tijd om ze te knotten of beschik je niet over het juiste materiaal? RL Houtland kan je helpen. De knotbomen moeten groeien op het platteland en niet in een dorpskern of wijk. De te knotten takken moeten een omtrek hebben van ongeveer 40 centimeter en geschikt zijn als brandhout. Als aan deze voorwaarden is voldaan, komt de knotter de bomen knotten in ruil voor het hout. Het sprokkelhout legt hij op een stapel. De eigenaar staat in voor de verdere verwerking daarvan.

Gratis brandhout

Naast knotplaatsen is het Regionaal Landschap Houtland op zoek naar knotters die in ruil voor het brandhout knotbomen willen onderhouden. RL Houtland zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Daarnaast organiseert deze vzw regelmatig opleidingen over kettingzagen en knotten.

Interesse?

Wil je je bomen laten knotten of wil je knotter worden? Surf naar www.goedgeknot.be en klik op de link Regionaal Landschap Houtland. Voor meer info kun je terecht bij ruben.deconinck@west-vlaanderen.be.



Meer nieuws uit de streek


In september konden de bewoners en omwonenden …

Sinterklaas maakt dit jaar geen blijde intrede …