Lokaal Bestuur Blankenberge geeft verenigingen extra subsidies

Lokaal Bestuur Blankenberge geeft verenigingen extra subsidies


Het coronavirus heef het verenigingsleven in Blankenberge een hele tijd lam gelegd en zal dit jammer genoeg gedeeltelijk opnieuw doen na de recentste maatregelen. Heel wat lokale verenigingen hebben hun activiteiten noodgedwongen moeten stilleggen.

Samenkomen met de leden kon niet of is moeilijk. Verenigingen die er toch in slagen langzaam herop te starten of activiteiten te organiseren, moeten extra kosten maken om dit coronaveilig te doen. Als compensatie voor de inkomstenverliezen die zij hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen, krijgen de Blankenbergse erkende vrijetijdsverenigingen extra ondersteuning uit het Vlaams noodfonds.

Om de lokale verenigingen een bijkomend financieel duwtje in de rug te geven, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om hun subsidies eenmalig te verhogen. Elke erkende Blankenbergse vereniging krijgt 50 % extra bovenop het subsidiebedrag van vorig werkingsjaar. Het gaat om een totaal bedrag van 70.087 euro aan bijkomende subsidies.

Een tweede actie om de verenigingen te steunen, is het plan om een projectsubsidiereglement op te stellen waarop verenigingen zullen kunnen intekenen. Hiervoor loopt momenteel een bevraging bij alle erkende vrijetijdsverenigingen. En ten slotte zet het Lokaal Bestuur een personeelslid in als een soort aanspreekpunt of verenigingencoach waar verenigingen bij terecht kunnen met hun vragen.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft al jaren …