Musea Brugge breidt Topstukkenlijst uit met 7 prestigieuze kunstwerken

Musea Brugge breidt Topstukkenlijst uit met 7 prestigieuze kunstwerken


Copyright fofo: Dominique Provost

Drie neoclassicistische schilderijen uit het Brugse Groeningemuseum zijn bij ministerieel besluit definitief opgenomen in de Vlaamse ‘Topstukkenlijst’. Het gaat om het portret van Augustin van Outryve door Joseph-Benoît Suvée, het monumentaal schilderij met de voorstelling van de dood van de vrouw van Belisarius door François-Joseph Kinsoen en Lord Byron op zijn sterfbed door Joseph-Denis Odevaere. Het schilderij van Suvée werd in 2017 aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap, die het meteen in langdurige bruikleen gaf aan het Groeningemuseum.

Door de opname in de Topstukkenlijst komen deze werken in aanmerking voor een gesubsidieerde conservering en restauratie en kunnen ze niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van de Vlaamse overheid.

Eerder dit jaar werden ook al diverse unieke en onmisbare zeventiende-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen definitief beschermd als Vlaams topstuk. De selectie was het resultaat van een onderzoek door het Rubenianum en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Voor al deze tekeningen werd in het onderzoek aangetoond dat ze omwille van hun zeldzaamheid in combinatie met hun artistieke waarde, ijkwaarde, schakelfunctie en/of waarde voor het collectieve geheugen als topstukken moeten worden beschouwd en een plaats op de Topstukkenlijst verdienen.

Vier van de geselecteerde tekeningen behoren tot de collectie van Musea Brugge.

Het Topstukkendecreet zorgt voor de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

“De Topstukkenlijst bevat 796 werken waarvan er zich 86 in Brugge bevinden”, vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Het grootste deel behoort tot de collectie van Musea Brugge. In totaal komen we nu al op 60 fenomenale topstukken.”

Algemeen Directeur van Musea Brugge Till-Holger Borchert: “Als voormalige voorzitter van de Vlaamse Topstukkenraad verheug ik mij erover dat de lijst van werken die ten aanzien van Vlaanderen als onmisbaar beschouwd worden, altijd verder uitgebreid wordt. Dat er dan telkens ook in Brugge topstukken beschermd worden, is – gezien het rijke patrimonium van onze stad – geen verrassing.”Meer nieuws uit de streek


Vorig jaar verwelkomde Stad Brugge en cinema …

De vzw Beestjes in Nesten opende al …