Musea Brugge krijgt 2.790.946,91 euro uit noodfonds Vlaamse regering

Musea Brugge krijgt 2.790.946,91 euro uit noodfonds Vlaamse regering


Musea Brugge heeft goed financieel nieuws ontvangen. De Vlaamse regering zal alle verliezen, die gemaakt werden tussen het begin van de verplichte sluiting in maart en september, terugbetalen. “Musea Brugge diende bij de oproep voor het noodfonds voor musea in augustus een dossier in. Uit de berekeningen bleek dat Musea Brugge recht had op 2.790.946,91 euro. We zijn dan ook verheugd dat we dat bedrag integraal terugkrijgen”, reageert een tevreden burgemeester Dirk De fauw, die namens het stadsbestuur de Vlaamse regering van harte bedankt.

De coronacrisis heeft een grote impact op de geraamde inkomsten van de musea. “De lockdown alleen al zorgde voor een verlies aan inkomsten van 1,6 miljoen euro”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “In de maanden na de heropening zagen we het aantal bezoekers licht stijgen, maar lang niet voldoende om de geraamde inkomsten te benaderen. Daarenboven kan er door de veiligheidsmaatregelen maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk in onze musea binnen. Voor het Belfort bijvoorbeeld betekent dat een daling van het aantal bezoekers met 750 per dag. Gelukkig waren er de tentoonstellingen “Van Eyck in Bruges” en “Memling Now”. Die twee mooie exposities trekken wel nog volk naar onze stad.”

Dertien musea open houden en meer dan 72.000 bijzondere erfgoedobjecten bewaren en ontsluiten heeft zijn kostprijs. Gelukkig brengen de musea ook heel wat op. Burgemeester Dirk De fauw: “De inkomsten uit tickets zijn een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de stadsbegroting. In een normaal jaar bedragen die ongeveer 5,6 miljoen euro. Het is fijn om te zien dat wanneer de inkomsten tegenvallen door externe, onvoorziene factoren, de Vlaamse regering klaar staat om ons te ondersteunen. De aanzienlijke steun uit het noodfonds zal ervoor zorgen dat de geplande projecten en investeringen in de musea niet in het gedrang komen.”Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Welzijnsvereniging Mintus bedankt de volledige equipe van …