Opstart herstelwerken bestrating

Opstart herstelwerken bestrating


Op maandag 26 oktober wordt aangevat met de herstelwerken van de bestrating in de recent vernieuwde centrumstraten. Na de heraanleg werd vastgesteld dat er zowel barsten in de dwarsrichting van de rijweg, als afschilfering van de toplaag optreedt. Daarnaast is de nieuwe bestrating ook getekend door diverse noodzakelijke ingrepen van nutsmaatschappijen om nieuwe huisaansluitingen te realiseren/supprimeren en defecten te herstellen.

Bij de opmaak van de planning voor deze herstellingswerken wordt rekening gehouden met de verlofperiodes (herfstvakantie, kerstvakantie), de bereikbaarheid van de handelszaken, de mobiliteit: er blijven steeds 2 van de 3 verbindingsstraten tussen oost en west (Vissersstraat, Langestraat, Molenstraat) open voor het verkeer, bestaande private werken, en de uitvoeringstermijn.

De planning wordt opgedeeld in verschillende fases. Per fase wordt een week gerekend, voor de uitharding de twee weken die hierop volgen. Deze werkwijze laat toe een beperkte buffer in te bouwen bij regenweer, doch is onder voorbehoud van lange perioden van wintertoestanden (vorst, sneeuw, …).

Tijdens de werken blijven alle woningen en handelszaken te voet bereikbaar. Voor leveringen dient het lossen tijdelijk te gebeuren op de hoek van de straat.

Vermits in de periode van de werken en uitharding ook de huis-aan-huisinzameling voor afval niet kan voorrijden, wordt gevraagd om dit op de tijdstippen en de voorwaarden zoals voorzien op de afvalkalender aan te bieden via de inzamelpunten die hiervoor worden ingericht op de rand van de zones.Meer nieuws uit de streek


Het Lokaal Bestuur verlengt de geldigheidsduur van …

De kalenders met vermelding van de dagen …