Opstart sociale dierenoppas- en uitlaatdienst

Opstart sociale dierenoppas- en uitlaatdienst


De vzw Beestjes in Nesten opende al in mei dit jaar de allereerste dierenvoedselbank van Brugge op het gelijkvloers van residentie ‘Rond Den Heerd’ in Sint-Pieters. De voedselbank richt zich tot mensen in financiële moeilijkheden die twee keer per maand aan een verminderd tarief voeding voor hun huisdier kunnen ophalen. En dit blijkt alvast een succes te zijn!  Er werd reeds meer dan 100 kg dierenvoeding verdeeld.

Schepen van dierenwelzijn Mathijs Goderis: “Als schepen van dierenwelzijn ervaar ik dat een huisdier voor veel mensen een troost en houvast is. Zeker voor mensen in een sociaal isolement. Daarom zet ik mij als schepen sterk in op het aspect ‘sociaal dierenwelzijn’. Het welzijn van het dier gaat namelijk hand in hand met het welzijn van zijn baasje.”

Niet noodgedwongen afstand doen van huisdier

“We vonden een partner met diezelfde doelstellingen bij vzw Beestjes in Nesten. Waar zij oorspronkelijk mensen in financiële moeilijkheden ondersteunden met het helpen bekostigen van een levensbedreigende ingreep van het huisdier, start de vzw nu met steun van de Stad en medewerking van het OCMW met de uitbouw van een sociale oppasdienst en uitlaatdienst. Dit voor personen die op dat moment in een moeilijke financiële situatie zitten en door ziekte, ziekenhuisopname of tijdelijke opvang in crisissituatie geen oplossing vinden voor hun huisdier. We willen immers niet dat iemand door zijn (tijdelijke) situatie noodgedwongen afstand moet doen van zijn of haar huisdier. Daarom werd vanuit de stad een opstartsubsidie van 500 euro toegekend.”

De oppasdienst en uitlaatdienst is net zoals de dierenvoedselbank niet volledig gratis. Het blijft namelijk de bedoeling dat baasjes hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor hun dier. De tarieven zijn aangepast aan de doelgroep (cliënten schuldbemiddeling, OCMW, CAW, sociale kruidenier, zorgbehoevenden) en komt ongeveer neer op 1 euro per uur dat de vrijwilliger wordt ingezet.

Voor het aanbieden van deze dienst zal de vereniging dus terug beroep doen op vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden via het online platform van de vrijwilligerscentrale.

Meer info vind je op www.beestjesinnesten.be/huisdieren-uitlaat-en-oppasdienst/.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Welzijnsvereniging Mintus bedankt de volledige equipe van …