PRO DUO biedt administratieve hulp en luisterend oor

PRO DUO biedt administratieve hulp en luisterend oor


Onder de naam PRO DUO promoot de dienst Budget- en Schuldhulpverlening van OCMW Brugge een nieuwe vrijwilligerswerking. Via PRO DUO kunnen Bruggelingen vrijwillige administratieve ondersteuning krijgen in de breedste zin van het woord.

“Met Budget- en Schuldhulpverlening doen we al heel wat in Brugge”, vertelt Bart Van Troye, vrijwilligerscoördinator PRO DUO. “We helpen niet alleen mensen die financiële problemen hebben, maar houden ons ook bezig met preventie. Zo maken we laatstejaarsleerlingen in het secundair onderwijs ervan bewust wat het leven kost, of doen we aan budgetbegeleiding. Wanneer Bruggelingen spontaan bij ons aankloppen en vragen of we ze wegwijs kunnen maken in de financiële ‘jungle’ van facturen, overschrijvingen of domiciliëringen, helpen we daar ook bij. Zo vermijden we grotere problemen, zoals achterstallige rekeningen die zich opstapelen of schuldeisers die aan de deur kloppen.”

Het luik Preventie krijgt nu een extra poot, onder de naam PRO DUO. Vrijwilligers vanaf 21 jaar kunnen hulp bieden aan wie klaarheid wil scheppen in zijn/haar persoonlijke administratie.

“Om onze nieuwe werking in de verf te zetten, is een PRO DUO-gids uitgebracht”, zegt schepen van Sociale Zaken, Pablo Annys. “Daarin leggen we van naaldje tot draadje uit wat deze vrijwilligerswerking inhoudt en welke krachten we zoeken voor PRO DUO. Wie zich engageert om een cliënt in dit project te ondersteunen, krijgt een opleiding en coaching op maat. We polsen naar de sterktes en ambities van iedere kandidaat, en gaan na hoe hij/zij mensen wil en kan ondersteunen. De vrijwilligerscoördinator volgt alles op, en zorgt ervoor dat vraag en aanbod op mekaar zijn afgestemd. Uiteraard verloopt elk traject volledig coronaveilig.”

Wie PRO DUO-vrijwilliger wil worden, kan zich aanmelden bij OCMW Brugge. Opleidingen en opvolggesprekken worden in overleg gepland. De vrijwilligers ontvangen vanzelfsprekend geen loon, maar OCMW Brugge zorgt er wel voor dat buddy’s hun opdracht in comfortabele omstandigheden kunnen uitvoeren.

“Binnen PRO DUO regelen we alles: een mobiele telefoon voor buddy’s die op pad gaan, een verzekering en een kilometervergoeding”, zegt Bart Van Troye. “Zo zorgen we ervoor dat de vrijwilligers hun taak naar behoren kunnen uitvoeren. PRO DUO focust overigens niet alleen op administratie en financiën, maar monitort ook het welbevinden van iedere cliënt. We zorgen dus voor een brede psychosociale omkadering, waardoor hulpvragen in tijden van corona met kennis van zaken en een warm hart beantwoord worden.”

Wie meer wil weten over de vrijwilligerswerking PRO DUO, of zich als vrijwilliger wil opgeven, kan contact opnemen met produo@ocmw-brugge.be of 050 32 73 83.Meer nieuws uit de streek


In september konden de bewoners en omwonenden …

Sinterklaas maakt dit jaar geen blijde intrede …