Strijd tegen voedselverspilling

Strijd tegen voedselverspilling


Op 29 september vieren de Verenigde Naties de eerste Internationale Dag voor de Bewustmaking rond Voedselverlies en -verspilling, of kortweg de Internationale Dag tegen Voedselverspilling. Naar aanleiding hiervan nodigt Too Good To Go, de app die dagelijks tegen voedselverspilling strijdt, de Brugse burgemeester Dirk De fauw uit om zijn inspanningen in de strijd tegen voedselverspilling op te voeren. Hiervoor zal een fiets met een bemoedigende boodschap ter attentie van de burgemeester rond het stadhuis van Brugge rijden, en de burgemeester een speciale taart ontvangen.

Steden en gemeenten spelen een sleutelrol

Steden en gemeenten beschikken over de juiste infrastructuur, noodzakelijke netwerken en lokale kennis om voedselverspilling effectief aan te pakken. Zij beschikken over de nodige gegevens om te bepalen waar en hoe voedselverspilling plaatsvindt, en hebben de bevoegdheid om zeer gerichte maatregelen te nemen en zo de voortgang te versnellen. Denk hierbij aan schoolkantines en openbare diensten zoals afvalophaling.

Sinds 2015 verplicht het Akkoord van Parijs steden en gemeenten hun broeikasgasuitstoot met 40 % te verminderen, al wordt er van de EU verwacht dat ze dat cijfer voor het einde van 2020 verhogen naar 55 %. Het bestrijden van voedselverspilling is de beste manier om dit te bereiken.

Brugge is op de goede weg

Het werk dat Brugge tot nu toe heeft ondernomen valt in de smaak. Stad Brugge heeft het Milaan Urban Food Policy Pact ondertekend en heeft in dat kader een duurzame voedselstrategie gelanceerd met als titel “Bruggesmaakt”. Met lokale initiatieven en acties zoals Food Winners wil Brugge zich zo profileren als gastronomische en duurzame voedselstad met nationale en internationale samenwerkingen.

Sinds de lancering van Too Good To Go in Brugge zijn er in de stad al 50.671 maaltijden gered. Hierdoor zijn de Bruggelingen er in geslaagd om 126.678 kg CO2 te redden dat niet voor niets werd geproduceerd. Dat zijn zo maar eventjes 1.659 vluchten van Brussel naar Londen.

Brugge is dus op de goede weg, maar de tijd dringt. Daarom moedigt Too Good To Go burgemeester De fauw aan om te blijven strijden tegen voedselverspilling.Meer nieuws uit de streek


Vorig jaar verwelkomde Stad Brugge en cinema …

De vzw Beestjes in Nesten opende al …