Tien Brugse scholen ontvangen schoolvervoerplan

Tien Brugse scholen ontvangen schoolvervoerplan


Het voorbije jaar stelde mobiliteitsbureau Traject in samenwerking met de VSV in opdracht van Stad Brugge tien schoolvervoerplannen op. Deze documenten brengen vrij gedetailleerd de volledige vervoerswijze naar school van leerlingen en personeel in kaart alsook eventuele knelpunten die onderweg worden ervaren.

Het opstellen van schoolvervoerplannen voor elke Brugse school is een van de actiepunten uit het ‘Tienactiepuntenplan Veilige Schoolomgeving’ dat in maart 2017 werd opgestart. Dergelijk plan bevat steeds de zogenaamde E’s: Education (het opvoedende aspect), Engineering (het zo inrichten van de verkeersomgeving) en Enforcement (handhaving door politie).

Burgemeester Dirk De fauw: “Ruim 2.500 ouders, personeel en leerlingen van de betrokken scholen namen deel aan de online bevraging die door Traject werd opgezet. Via Google Maps krijgen zowel de betrokken scholen als Stad Brugge en Politie Brugge nu een overzichtelijk beeld van de gebruikte routes en vervoermiddelen op weg naar school. De bevraging levert interessante informatie  over hoe de route naar en van school ervaren wordt. Zowel te hoge verkeersdrukte en  snelheid, gevaarlijke of veilige oversteekplaatsen, onoverzichtelijke verkeerssituaties, het ontbreken van voet- of fietspad als het aanbod van openbaar vervoer konden hierbij worden vermeld.”

“Deze bevraging leidt uiteindelijk tot een actieplan dat Traject samen met de scholen opzet. Het bevat concrete tips voor en intenties door de betrokken school rond verkeerseducatie en extra sensibilisering over veiliger en duurzame verplaatsingen. Bovendien geeft het plan voorstellen rond handhaving door politie en eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Deze reeks schoolvervoerplannen focust voor het eerst op scholen die dicht bij elkaar liggen. Zo worden grotere zones op het Brugse grondgebied vlugger in kaart gebracht. Samen met de verwerkte gegevens kunnen later ook suggesties worden gegeven rond de meest veilige schoolroutes op het hele Brugse grondgebied. 

Dit zijn de betrokken scholen: SASK Kleuterschool, SASK Middelbaar, VBS Het Kleurenpalet, TIHF, BS Jan Fevijn, De Bijenkorf, De Boomhut, OLVA Sint-Katarina, SBS Lissewege (Ter Poorten), SASK Lager.Meer nieuws uit de streek


Heel wat West-Vlamingen kwamen voor op de …

Welzijnsvereniging Mintus bedankt de volledige equipe van …