Uitzonderingsmaatregel voor horecaterrassen binnen beschermd stadsgezicht

Uitzonderingsmaatregel voor horecaterrassen binnen beschermd stadsgezicht


Het Brugse stadsbestuur nam de voorbije maanden al een aantal initiatieven om de lokale handelaars en horeca te ondersteunen in deze zware coronatijden. Vandaag gaat Stad Brugge nog een stapje verder in de ondersteuning van de horeca. De inspanningen van de afgelopen maanden, zowel financieel als op vlak van uitbating onder de vorm van grotere terraszones, worden op korte termijn bijkomend aangescherpt.

Burgemeester Dirk De fauw: “We hebben de vraag gesteld aan Vlaams minister Matthias Diependaele – onder andere bevoegd voor Onroerend Erfgoed – om uitzonderlijk de vaste terrassen in de stad niet te moeten opbreken in de traditionele periode tussen de kerst- en de paasvakantie. We zijn zeer tevreden dat de minister ook inziet dat deze ongewone tijden deze afwijking rechtvaardigt. Dit betekent immers een kost voor de uitbaters die eenmalig wegvalt en schept ook hier de mogelijkheid om afdoende ruimte te hebben om de sociale afstandsregels te kunnen aanhouden. Concreet kunnen de horecazaken hun terrassen (vergunde losse en vaste constructies) laten staan tot de laatste zondag van de kerstvakantie van volgend jaar (die eindigt op 9 januari 2022). Dit betekent dat de vergunde grote terrassen tot dan niet moeten inkrimpen naar een maximale diepte van vier meter.”

Verwarming en verlichting

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Met de intrede van de herfst en het uitzicht op een nog langere te overbruggen periode wordt ingezet op ruime buitenterrassen die ingericht kunnen worden met alle mogelijke comfort (verwarming, windschermen, verlichting), maar dit binnen een ruimtelijk beeldkwaliteitsverhaal. Zo wordt er naar analogie van het Huidenvettersplein, Vismarkt en ’t Zand afspraken gemaakt over een vast kleurenpallet en de vormgeving. Op deze manier wordt niet alleen ingezet op comfort, maar ook op een stedelijke beeldkwaliteit. Zo kunnen de uitbaters van horecazaken hopelijk toch de nodige klanten ontvangen in een mooi kader. Dit nieuwe reglement gaat in oktober naar de gemeenteraad ter goedkeuring.”

Moeilijke winter overbruggen

“Dankzij de overeenkomst die we maakten met de minister, moeten ook de horecazaken gelegen binnen beschermd stadsgezicht de vaste constructies niet afbreken. Binnen beschermd stadsgezicht betreft het hier de horecazaken gelegen op de Markt, Burg, Vismarkt, Huidenvettersplein, Rozenhoedkaai, Dijver, Guido Gezelleplein en Jan van Eyckplein”, zegt schepen Franky Demon.

“Deze maatregel bespaart de betrokken uitbaters de kosten voor afbreken, stapelen en opbouwen, wat niet min is in deze moeilijke tijd. De grotere terrassen zorgen ervoor dat de Brugse horeca-uitbaters hun bezoekers op een comfortabele en veilige manier kunnen ontvangen, en dit voor een langere periode. We hopen alvast dat we op deze manier een moeilijke winter kunnen overbruggen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.Meer nieuws uit de streek


Half augustus startte Stad Brugge een drie …

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van …