West-Vlaanderen vergroot provinciedomein Zeebos

West-Vlaanderen vergroot provinciedomein Zeebos


Copyright foto: West-Vlaanderen

Het is de bedoeling het recreatief fiets- en wandelpad verder uit te bouwen. Het domein moet 1,3 hectare vergroten. Dat heeft de West-Vlaamse provincieraad beslist in haar zitting van 18 juni.

Kustfietsroute

Het gaat om percelen langs de Koning Albert I-laan in Blankenberge die aanvankelijk voorzien waren voor het PRUP De Sol. Met de verwerving wordt het provinciedomein Zeebos verder uitgebreid. Bovendien bevindt de provinciale kustfietsroute die in directe verbinding staat met het provinciedomein zich op de nieuwe percelen. Zo zal de toeristisch-recreatieve infrastructuur die vandaag reeds aanwezig is, verder uitgebouwd worden. Daarvoor start de Provincie in samenwerking met de stad Blankenberge en Westtoer een inrichtingsstudie op.

Groene corridor met rustplaatsen

Het plan is om het recreatief fiets- en wandelpad door te trekken en te voorzien in de aanleg van rust- en picknickplaatsen. Dit gebeurt in samenwerking met het provinciaal agentschap Westtoer, dat zal instaan voor de aankoop van meubilair. Westtoer selecteerde eerder de locatie bij de lancering van de hernieuwde kustfietsroute voor de uitbouw van een belevingsvolle picknickruimte. Daarnaast zullen groenelementen aangeplant worden en zal het toeristisch-recreatief onthaal verbeterd worden. Op die manier wordt een aantrekkelijke groene corridor verwezenlijkt tussen de stad Blankenberge en het provinciedomein.

De Provincie investeert 67.972,75 euro in de aankoop van de percelen.Meer nieuws uit de streek


Gezien het aanhoudende aantal besmette inwoners in …

Maandag 26 oktober werd om 15.24 uur …