Burgemeester van Beernem uit bezorgdheid over uitruktijd hulpverleners

Burgemeester van Beernem uit bezorgdheid over uitruktijd hulpverleners


De dekkingsgraad van de gemeenten, of anders gezegd de uitruktijd om aanwezig te zijn ingeval van nood is bepaald op 85 %. De zonale dekkingsgraad bedraagt 95 %, voor Beernem is de dekkingsgraad 89 %, wat op zich goed is.

Bij de voorstelling van de werkingsbijdrage van de gemeente Beernem in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen had burgemeester Jos Sypré lof voor de deskundigheid waarop zonecommandant Filip Dekiere z’n korps leidt. Toch uit hij z’n bezorgdheid meer bepaald over de dekkingsgraad van Beernem ingeval van nood.

“Door de herschikking van een aantal kazernes wordt de uitruktijd voor 15 van de 17 gemeenten binnen de brandweerzone zeer goed. Beernem blijft op z’n percentage van 89 % dekkingsgraad. De andere gemeenten neigen naar een dekkingsgraad van bijna 100 % en zullen snel en efficiënt geholpen worden ingeval van nood. Als we de zonale dekkingsgraad van 95 % als basis nemen van wat eigenlijk de minimumnorm van iedere gemeente zou moeten zijn, wil dit zeggen dat de hulpdiensten in 6 % van de gevallen niet op tijd zullen zijn in Beernem. Een minimumafwijking in theorie, maar in detail kan dit grote gevolgen hebben”, klinkt het. “Er is me tijdens de zoneraad beloofd dat er voldoende flankerende maatregelen zullen genomen worden, zodat de uitruktijd-leemte voor Beernem ingevuld wordt. We zijn in blijde verwachting dus, maar eveneens bezorgd.”

Beernem betaalt voluit mee om de werking en dienstverlening binnen de brandweerzone op peil te houden. “Ik verwacht dan ook een optimale dienstverlening voor de 17 gemeenten van de hele zone”, aldus de burgemeester.Meer nieuws uit de streek


De Oudezakstraat en de M. Matthysstraat worden …

Veel fietsers gaan zonder licht op pad. …