Kermis in Varsenare

Datum Event: 27/09/2020

Kermis in Varsenare


Op zondag 27 september wordt Varsenare-kermis georganiseerd. De kermis bestaat onder normale omstandigheden uit een aanbod van kermisattracties, kermisstandhouders en een rommelmarkt. Wegens het veiligheidsrisico in het kader van Covid-19 werd door het college van burgemeester en schepenen van 17 september beslist om de rommelmarkt niet te laten doorgaan. De kermisattracties en kermisstandhouders blijven behouden.

Om alles op een veilige manier te laten verlopen, worden een aantal maatregelen genomen. Aan de kermisbezoekers wordt gevraagd deze maatregelen op elk ogenblik te respecteren en na te leven. Er is tevens een permanentie van de PZ Kouter.

Voor de organisatie van het kermisgebeuren wordt het dorp afgesloten voor het verkeer vanaf 12 uur. Op het volledige kermistraject geldt een mondmaskerplicht. Zonder mondmasker kan je het kermistraject niet betreden.

Aan de in- en uitgangen wordt ontsmettingsmateriaal aangeboden om op een veilige manier het kermisgebeuren te betreden. De kermisbezoeker houdt zich op het moment van betreden tot op het moment van het verlaten van het kermistraject ook aan zijn/haar eigen contactbubbel.

Aan de in- en uitgangen wordt de bezoekersflow bijgehouden via een app. Op het kermistraject mogen er simultaan maar 400 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Het volledige kermistraject is een eenrichtingstraject. Aan de in- en uitgangen staat aangeduid welke richting u dient te volgen. Er wordt aan de kermisbezoeker gevraagd dit te eenrichtingstraject te volgen.Meer nieuws uit de streek


Ga op zoek naar de meer dan …

Studenten zijn opnieuw welkom in Vrijetijdscentrum Jabbeke …