Onderhoudswerken Zuienkerkse landbouwwegen

Onderhoudswerken Zuienkerkse landbouwwegen


Het gemeentebestuur van Zuienkerke laat onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan de Blankenbergse Dijk Zuid en de Blauwe Torenstraat (een stukje van het gedeelte achter de Vagevuurwijk) te Zuienkerke. De werken omvatten freeswerken, het openbreken van de bestaande verharding, grondwerk, het plaatsen van nieuwe fundering en het asfalteren.

Bij gunstige weersomstandigheden starten de werken vanaf maandag 16 november. Tijdens de duur van de werken geldt een verkeersverbod in de voornoemde straten.

Planning

Fase 1: alle freeswerken in de Blankenbergse Dijk Zuid en de Blauwe Torenstraat (kant Vagevuurwijk, niet deel richting Zuienkerke daar dit deel in eerste instantie als omleidingsweg zal gebuikt worden).

Fase 2: kofferwerken (= opbreken bestaande verharding, grondwerk, plaatsen nieuwe fundering) in de Blauwe Torenstraat (kant Blauwe Toren).

Fase 3: kofferwerken Blankenbergse Dijk Zuid.

Verkeersverloop

De Vagevuurwijk zal bereikbaar zijn via de Blankenbergse Steenweg. De Blauwe Torenstraat tussen de Blankenbergse Dijk Zuid en de Heerweg blijft open voor verkeer zolang er geen nieuwe onderlaag in de Blankenbergse Dijk Zuid ligt.Meer nieuws uit de streek


De kalenders met vermelding van de dagen …

Inwoners van de gemeente Zuienkerke kunnen vanaf …