Plannen polyvalente zaal Hertsberge toegelicht

Plannen polyvalente zaal Hertsberge toegelicht


Reeds langere tijd bestaat de idee om zaal ‘t Bulscampvelt te vernieuwen. Dit moest echter bekeken worden in een ruimere visie op het centrum van Hertsberge. In 2018 gingen de voorbereidingen concreet van start en lagen verschillende opties op tafel. Na overleg met een werkgroep met de verschillende actoren, werd nu recent beslist om de nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge rechts van de kerk te positioneren. Na dit overleg zijn niet enkel de locatie, maar ook het concept van de toekomstige zaal gekend. Dit zal als basis dienen voor een concrete uitwerking door een architect. Tegen de zomer van 2024 zal de nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge klaar zijn.

Bij de voorstelling van het beleidsplan 2020 – 2025 kwam de bouw van een nieuwe polyvalente zaal naar boven omdat de gemeente nu ook de nodige budgetten voor de bouw ervan wilde voorzien. De gemeente gaf de voorkeur aan een zaal die links van de kerk gebouwd zou worden. Daarop kwam reactie van een aantal inwoners en nam de gemeente het initiatief om een werkgroep op te richten die de verschillende actoren (jeugdbeweging, verenigingen, inwoners, kerkfabriek) samenbrengt. Vanuit deze werkgroep werd nu een keuze voor locatie en concept voor de ruimte bepaald.

Aangezien vastgesteld werd dat het draagvlak voor een zaal links van de kerk niet groot bleek te zijn, werd gekozen om de polyvalente zaal rechts van de kerk in te planten. Er komt een koppeling tussen de zaal en de kerk. Zo is afzonderlijk gebruik mogelijk, maar kunnen beide ruimtes ook samen gebruikt worden. De kerk en de zaal krijgen een sanitair blok. Voor de jeugdverenigingen en kinderopvang zal een afzonderlijk sanitair blok voorzien zijn dat op kindermaat ingericht wordt.

Op het infomoment van zaterdag 26 september werd het conceptplan voor de nieuwe zaal toegelicht aan de aanwezige inwoners.

Burgemeester Jan de Keyser: “Onder een ruime belangstelling is het vernieuwde bouwconcept en invulling toegelicht. Het feit dat het ‘verbindend’ karakter ook in het bouwconcept is meegenomen, kon op veel positieve reacties rekenen. Bij sommige jongeren waren er gemengde gevoelens. Enerzijds het hoopvol uitzien naar een moderner, toekomstgerichter, duurzamer, energiearmer en brandveiliger gebouw. Maar anderzijds ook het achterlaten van een clubhuis vol geschiedenis én emotionele herinneringen. Ik heb ten volle begrip voor die spreidstand. In de komende weken gaan we met de diverse actoren in gesprek om de specifieke behoeften op te lijsten. Daarna gaan we een architect aanstellen die de concrete plannen voor de nieuwe zaal zal uitwerken. De nieuwe polyvalente zaal zal uiterlijk tegen de zomer van 2024 in gebruik genomen kunnen worden en zal een meerwaarde betekenen voor het verenigingsleven en de kinderopvang in Hertsberge. Hiermee wordt een belangrijke pijler van het Meerjarenplan 2020-2025 gerealiseerd voor Hertsberge.”Meer nieuws uit de streek


Voor de aanleg van een voorsorteerstrook ter …

Op vrijdag 23 oktober gaat in zaal …