Start aanleg balkonrotonde op kruispunt Natiënlaan met Kalvekeetdijk

Start aanleg balkonrotonde op kruispunt Natiënlaan met Kalvekeetdijk


Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, start op maandag 16 november met de herinrichting van het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Kalvekeetdijk in Westkapelle. Vooraleer Wegen & Verkeer de eerste fase van de werken aanvat, worden er vanaf 19 oktober voorbereidende werken uitgevoerd om de start van de werken in november vlot te laten verlopen.

Vlotter verkeer en ondergrondse kruisingen voor fietsers 

Het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk wordt omgevormd tot een rotonde met twee rijstroken. Voor fietsers en voetgangers worden ondergrondse kruisingen onder de rotonde voorzien. Wegen & Verkeer maakt ook werk van dubbelrichtingsfietspaden langs de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk die aansluiten op het kruispunt. Zo verhoogt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en verbetert de doorstroming voor het autoverkeer. Tot slot wordt binnen de projectzone de riolering die in het beheer is van het AGSO Knokke-Heist, volledig vernieuwd.  

Hinder op de Natiënlaan vanaf 19 oktober 

Op 19 oktober starten de voorbereidende werken met het opbreken op 2 plaatsen van de middenberm van de Natiënlaan om doorsteken voor het verkeer te maken. Er komt ook een tijdelijke doorsteek vanuit het AZ Zeno voor de ziekenwagens. Verder worden ook nog enkele nutsleidingen verplaatst. Daarnaast krijgen twee stroken van de Natiënlaan richting binnenland een nieuwe laag asfalt. Dit gebeurt met het oog op het WK tijdrijden dat volgend jaar plaatsvindt in Knokke-Heist. De eerste strook ligt tussen de Izabellavaart en de werfzone van de rotonde ter hoogte van Action. De tweede strook ligt tussen Winsol en het kruispunt met de Dorpsstraat. Tijdens de voorbereidende werken blijft de verkeershinder beperkt. Richting binnenland wordt er een rijstrook ingenomen. Richting Knokke-Heist werkt de aannemer met mobiele signalisatie. Het verkeer kan altijd in beide richtingen doorrijden op de Natiënlaan. 

Westelijke zijde Kalvekeetdijk afgesloten vanaf 16 november 

Van 16 november tot aan de zomer van 2021 werkt de aannemer in een eerste fase aan de westelijke zijde van de Natiënlaan en Kalvekeetdijk. Dit is de zijde waar het verkeer vanuit Knokke-Heist richting binnenland rijdt. Tijdens deze fase gelden volgende maatregelen voor het verkeer: doorgaand verkeer op de Natiënlaan (N49) is mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk beschikt het verkeer over één versmalde rijstrook in elke rijrichting; de westelijke zijde van Kalvekeetdijk is afgesloten van de Natiënlaan. Het verkeer kan in beide richtingen een omleiding volgen via Herenweg en een tijdelijke weg tot aan de Natiënlaan; de oostelijke zijde van Kalvekeetdijk is toegankelijk voor het verkeer volgens een rechts-in-rechts-uit principe. Om alle rijbewegingen mogelijk te houden, is een keerpunt voorzien op de Natiënlaan ter hoogte van het kruispunt met de Korenbloemdreef  

Voor fietsers is in beide richtingen een omleiding aangeduid via Kragendijk.  

Op www.wegenenverkeer.be/Kalvekeetdijk vind je altijd de laatste informatie.Meer nieuws uit de streek


Afgelopen weken werd het kunstwerk Beach Castle …

Bij de werkzaamheden voor de heraanleg van …