Start- en procesnota van RUP Sportpark Sijsele vanaf nu te raadplegen

Start- en procesnota van RUP Sportpark Sijsele vanaf nu te raadplegen


Het college van burgemeester en schepenen van stad Damme meldt dat de startnota en procesnota van het RUP Sportpark Sijsele en omgeving te raadplegen zijn van dinsdag 10 november 2020 tot en met vrijdag 8 januari 2021.

Via dit RUP wenst de stad de krijtlijnen vast te leggen voor de toekomstige ontwikkeling en uitbreiding van de publieke (sport)voorzieningen in het Sportpark ’t Veld en omgeving. Daarnaast is het de bedoeling de aanpalende gerealiseerde verkavelingen in woonuitbreidingsgebied te voorzien van een bestemming woongebied met geactualiseerde voorschriften.

De documenten (start- en procesnota) zijn ter inzage via volgende links: Procesnota & Startnota en op afspraak in het administratief centrum (Vissersstraat 2A, 8340 Damme). Op donderdag 10 december 2020 om 19 uur vindt er bovendien een online participatiemoment plaats. Tijdens het infomoment zal het dossier worden toegelicht en kunnen vragen gesteld worden aan het planteam. Deelnemen kan via www.damme.be/RUPSportparkSijsele.

Gedurende de periode van de publieke raadpleging en ten laatste op 8 januari 2020 kunnen reacties op de startnota schriftelijk bezorgd worden op een van volgende manieren:

  • per e-mail naar omgeving@damme.be
  • per brief aan Stad Damme, Dienst omgeving, Vissersstraat 2A, 8340 Damme
  • tegen ontvangstbewijs bij Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme


Meer nieuws uit de streek


In het OCMW-woonzorgcentrum De Stek in Sijsele …

Stad Damme organiseert op 1 december 2020 …