Start heraanleg Albertplein vanaf 12 oktober

Start heraanleg Albertplein vanaf 12 oktober


Begin 2019 werden de eerste voorbereidende nutswerkzaamheden uitgevoerd op het Albertplein. Intussen zijn de vernieuwingsplannen in een volgend stadium gekomen. Vanaf maandag 12 oktober gaan de definitieve herinrichtingswerken van het Albertplein van start.  Op woensdag 7 oktober heeft het project- en bouwteam de bewoners rond het plein via een brief op de hoogte gebracht van de start van de werken 

Aanleg riolering en nutsleidingen

De werken omvatten in een eerste fase de aanleg van een gescheiden riolering en finale nutsleidingen en zullen volgens de huidige planning ongeveer 2 maanden in beslag nemen om aansluitend vervolgd te worden door de effectieve graaf- en bouwwerken voor de bouw van een ondergronds garagecomplex. 

Minder hinder

In aanloop van de start van de werken heeft het project- en bouwteam in nauwe afstemming met het gemeentebestuur alle nodige en mogelijke minder-hindermaatregelen genomen om een vlot en veilig verloop te verzekeren gedurende de verschillende fases van de werken. Dit zowel op het vlak van algemene veiligheid, toegankelijkheid, parkeren als verkeerscirculatie van het werfverkeer. De werfzone wordt volledig afgesloten met vrijwaring van een vrije zone van 3 meter langs de gevels. De toegankelijkheid voor brandweer blijft gegarandeerd.

Parkeren

Vanaf maandag 12 oktober geldt een algemeen parkeerverbod op het volledige Albertplein. De nodige parkeerverbodsborden worden geplaatst op vrijdag 9 oktober. De garages van residentie du Zoute zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn. De betrokken eigenaars/huurders worden door de bouwheer via een apart schrijven in detail geïnformeerd over de aan hun geboden parkeeroplossing.

Verkeerscirculatie werfverkeer

Er is een signalisatieplan opgemaakt ten behoeve van optimaal (werf)verkeer dat in voege treedt vanaf 12 oktober.Meer nieuws uit de streek


In de Boudewijnlaan ter hoogte van de …

De vzw Kansenfonds zet regelmatig benefietacties op …