Tijdelijke knip verbinding Algonquinstraat – Nieuwdorpstraat

Tijdelijke knip verbinding Algonquinstraat – Nieuwdorpstraat


Na de invoering van het proefproject met eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat en de geplande invoering van een tonnagebeperking tot 3,5 ton, start Stad Damme in Moerkerke op 15 november met een bijkomende proefopstelling in de Nieuwdorpstraat. Die straat wordt doodlopend voor autoverkeer bij de aansluiting met de Algonquinstraat. Het gaat om een proefopstelling voor zes maanden.

Aanleiding voor de proefopstelling is het vele sluipverkeer, vaak aan hoge snelheid, in de Nieuwdorpstraat en de Algonquinstraat. Tijdens het proefproject wil het stadsbestuur het effect op de mobiliteit bekijken. De Algonquinstraat en zijstraten zullen door de ingreep enkel ontsloten zijn via de Vissersstraat. Wegrijden vanuit de Sint-Dionissiusstraat, Estegemstraat en Sportstraat kan door de knip enkel via de Nieuwdorpstraat.

Het doorgaand verkeer wordt aanbevolen om de as Moerkerkebrug en Middelburgsesteenweg te nemen en de zone 30 in het centrum te vermijden.Meer nieuws uit de streek


In het OCMW-woonzorgcentrum De Stek in Sijsele …

Stad Damme organiseert op 1 december 2020 …