Weigering windmolens Beernem

Weigering windmolens Beernem


Afgelopen week heeft de bevoegde minister de aanvraag voor de bouw van 2 windturbines in Beernem aan de Beelkens, Miseriestraat, Lindeveld definitief geweigerd. Dit nadat de provinciale en gewestelijke omgevingscommissie ongunstig was. Ook de gemeente Beernem had eerder ongunstig advies gegeven. De beroepsschriften van de bezwaarindieners, waaronder het gemeentebestuur, zijn weerhouden. Het Beernems bestuur reageert opgelucht en burgemeester Jos Sypre hoopt dat hiermee een eind komt aan een jarenlange juridische strijd.

Uit de opeenvolging van de aanvragen gingen de aanvragers steeds heel licht over het landelijke karakter van het gebied en de impact die de windturbines daarop zullen hebben. “De vergunning is geweigerd omdat het project strijdig is met de planologische bestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied”, aldus schepen Claudio Saelens.

Het Beernems gemeentebestuur blijft ijveren en werken aan een gedragen windplan dat onderschreven is door de provincie, de 10 gemeenten waarmee het burgemeestersconvenant is afgesloten en alle actoren, om zo tot een gedragen windplan te komen.Meer nieuws uit de streek


De kindjes die in 2019 in Beernem …

Het coronavirus is nog steeds niet onder …