Concreet pakket beleidsvoorstellen voor stad en politie rond aanpak van partnergeweld

Concreet pakket beleidsvoorstellen voor stad en politie rond aanpak van partnergeweld


Copyright foto Els Deleu

Op vrijdag 20 november organiseert Vrouw & Maatschappij (V&M) haar 20ste editie van de Witte lintjes. Deze editie staat in het teken van dodelijk partnergeweld met een speerpuntactie gericht op het lokale beleid. De Witte Lintjescampagne startte in 1991 in Canada met een groep mannen die zich duidelijk wilden kanten tegen geweld tegen vrouwen. Door het witte lintje op te spelden toonden ze op symbolische wijze aan dat geweld tegen vrouwen niet getolereerd mocht worden. Intussen is dit initiatief uitgegroeid tot een enorme campagne die in meer dan 70 landen gevoerd wordt.

Vrouw & Maatschappij ijvert voor een gecoördineerde aanpak van partnergeweld waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar zijn afgestemd en dat over alle beleidsniveaus heen. In de integrale aanpak van dodelijk partnergeweld binnen het ingewikkelde kluwen van bevoegdheidsniveaus hebben ook de plaatselijke overheden hun rol te spelen, zowel wat sensibilisering als remediëring betreft. Ze kunnen hun beleid screenen op zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid van vrouwen en alert zijn voor de ketenaanpak die noodzakelijk is bij partnergeweld. In Harelbeke kwamen Martine De Ceuninck en Evelyne Buyck, voorzitter en secretaris van Vrouw en Maatschappij Harelbeke met een concreet pakket beleidsvoorstellen rond de aanpak van (dodelijk) partnergeweld overhandigen aan schepen van Welzijn Lynn Callewaert, burgemeester Alain Top en Jean-Louis Dalle, korpschef van politiezone Gavers. Zij mochten ook een wit lintje opspelden.

De beleidsmakers van stad Harelbeke zijn alvast van plan om vooral op het preventieve in te zetten. “Liever preventie dan oproepen bij de politie”, aldus Jean-Louis Dalle die vertelde dat in ernstige gevallen de partner al sneller wordt verwijderd dan vroeger. Vanuit het stadsbestuur is men ook bereid om op het voorkomen van partnergeweld in te zetten. “We zullen alvast zorgen dat de hulplijn 1712 nog meer bekendheid geniet”, luidde het.Meer nieuws uit de streek


In de week van 7 december zal …

De Warmste Week in Harelbeke, dat is …