Aangepaste bezoekregeling Jan Yperman

Aangepaste bezoekregeling Jan Yperman


Gezien het stijgend aantal besmettingen en opnames, en in het belang van personeel en patiënten, geldt vanaf maandag 12 oktober een aangepaste bezoekregeling op de geriatrie-afdelingen van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Voortaan is één vaste bezoeker per week per patiënt op geriatrie toegelaten. Deze bezoeker mag dus wel wekelijks wisselen. Bezoek is mogelijk tussen 14 en 20 uur, de bezoektijd dient beperkt te blijven tot maximum één uur. Elke bezoeker moet zich aanmelden aan de toegangsdeur van de afdeling, de deuren zullen immers gesloten zijn.

Vanzelfsprekend dient elke bezoeker zich strikt te houden aan de geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen: correcte handhygiëne, social distancing waar mogelijk en het dragen van een mondmasker van bij het binnengaan van het ziekenhuis tot het verlaten ervan. Mensen die ziek zijn of symptomen hebben, kunnen niet op bezoek komen.

“We beseffen dat het beperken van bezoek niet aangenaam is, noch voor de patiënt, noch voor de bezoekers. De gezondheid en veiligheid van onze patiënten, medewerkers en artsen is echter onze eerste prioriteit. De fysieke, maar ook de mentale gezondheid, vandaar dat beperkt bezoek wel nog mogelijk blijft”, klinkt het.Meer nieuws uit de streek


In Ieper worden tijdens de schoolspitsuren autocars …

Tussen 21 en 23 oktober dienen nutswerken …