Aangepaste verkeersregels in centrum Langemark

Aangepaste verkeersregels in centrum Langemark


Het einde van de dorpskernvernieuwing in Langemark is in zicht.  ij de afwerking van deze plannen horen ook enkele nieuwe snelheidsmaatregelen en parkeermogelijkheden.

Snelheid

In het centrum geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Ook in de Boezingestraat en de Poelkapellestraat, tussen het sportcentrum en de Hooyaardstraat, is de norm 30 km/u.

De Vijverstraat en het stukje Kasteelstraat (Vijverstraat tot aan gemeentehuis) wordt een woonerf. Hier geldt een snelheidsbeperking van 20 km/u.

In de dorpskern zijn er geen fietsstroken en zebrapaden. Weggebruikers hebben binnen de zone 30 meer tijd om te reageren en gevaarlijke situaties te voorkomen. Binnen de zone 30 gelden wel dezelfde verkeersregels als erbuiten. Zo mogen voetgangers overal oversteken, maar hebben ze geen voorrang en houden ze rekening met het verkeer. 

Eenrichtingsverkeer

In de volgende straten geldt eenrichtingsverkeer:

  • Markt (van de Statiestraat tot aan de Reunie)
  • Kasteelstraat (van het artsenhuis tot over de KBC-bank)
  • Kasteelstraat (van de Post tot aan het gemeentehuis)

Parkeren

Parkeren in de vernieuwde dorpskern is mogelijk op de voorziene parkeervakken en op de rijbaan waar nog 3 meter vrije breedte overblijft.

In de Kasteelstraat zijn 2 blauwe zones ingericht. Van maandag tot en met zaterdag mag je hier tussen 9 en 18 uur maximaal 1 uur parkeren. 

Op de Markt mag op woensdag niet geparkeerd worden tussen 6 tot 14 uur voor de wekelijkse markt.

Parkeren zonder beperking kan ook op de parking van OC Den Tap in de Klerkenstraat, langs de Markt of langs de Nieuwe Kalsijde.

Op voetpaden zijn parkeerstroken voorzien. Je herkent ze aan de witte hoektegels. Zie je deze tegels niet, dan mag je op deze plaatsen niet parkeren.Meer nieuws uit de streek


Langemark-Poelkapelle doet een oproep aan de inwoners …

Van 27 oktober tot eind november zal …