Begeleidster BKO Passendale test positief

Begeleidster BKO Passendale test positief


Op zondag 18 oktober kreeg het gemeentebestuur bericht dat een van de begeleidsters uit de buitenschoolse kinderopvang in Passendale positief testte op Covid-19. Een tweede begeleidster vertoont symptomen en wordt getest. Zij werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang werden per mail verwittigd.

Het gemeentebestuur nam contact op met de arts van het Agentschap Opgroeien. Na dit contact bleek dat de kinderen die sinds afgelopen woensdag naar de kinderopvang kwamen, als een laag-risico contact beschouwd kunnen worden. Zolang ze geen symptomen vertonen, hoeven zij niet in quarantaine en kunnen ze dus naar school en naar de opvang blijven gaan. Vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten kunnen echter niet gedurende 14 dagen. Tijdens deze 14 daagse periode moet de omgeving alert zijn. Vertonen de kinderen symptomen, dan moet er onmiddellijk contact worden opgenomen met de huisarts.

Na het overleg met het Agentschap Opgroeien besliste het gemeentebestuur dat de opvang open kan blijven met een beperkte personeelsbezetting. De kinderopvang in Passendale blijft dus voorlopig open om de ouders te helpen die geen alternatief voor opvang hebben.Meer nieuws uit de streek


De parochiefederatie Groot-Zonnebeke organiseert ‘Een andere kerst …

Op maandag 9 november vielen de eerste …