Beheersplan beschermd dorpsgezicht Watou voorgesteld

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Watou voorgesteld


De stad Poperinge zet met het beheersplan voor het beschermde dorpsgezicht van Watou een langetermijnvisie uit voor het dorp. In mei keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het plan goed, op 23 september werd het aan de bewoners voorgesteld. De stad kan nu concrete plannen maken voor de heraanleg van het Watouplein en de Kleine Markt. Bewoners kunnen premies aanvragen om het erfgoed in stand te houden of te restaureren.

Jaarlijks komen duizenden toeristen naar Watou afgezakt om het mooie dorp te bewonderen en tot rust te komen. Al in 1985 werd de schoonheid van Watou erkend en werd de kern van het dorp beschermd als dorpsgezicht: de kerk met het kerkhof, de kasteelsite, het plein en het stratenpatroon, de gevels van de woningen rondom en de bomen en grachten. Het zijn plaatsen waar de geschiedenis nog goed zichtbaar is en waar toeristen en Watounaars graag rondwandelen. Het is dus belangrijk om dat historisch uitzicht te bewaren.

Eind 2017 gunde Stad Poperinge de opdracht voor het beheersplan aan architectenbureau Dries Vanhove, samen met AVA partners (nu Juxta). In 2018 volgde na de opstartvergadering een infomoment voor inwoners. Na verder veldonderzoek werd alles met het Agentschap Onroerend Erfgoed besproken, dat het beheersplan dit jaar in mei goedkeurde.

Het beheersplan is geldig voor de komende 24 jaar. Het stadsbestuur wil de schoonheid van Watou op lange termijn verbeteren en bewaren. Concreet betekent dit dat de inwoners van het dorpsgezicht nu premies kunnen aanvragen om hun eigendom te onderhouden en te renoveren. De stad maakt nu ook versneld werk van de heraanleg van het Watouplein en de Kleine Markt. Enkele overlegmomenten kunnen vertaald worden in concrete ontwerpen. De bedoeling is om het openbaar domein op te waarderen en te moderniseren, de toegankelijkheid te verhogen en te zorgen voor een beheersbaar onderhoud.

Eenmaal de ontwerpen voor deze twee pleinen klaar zijn, zal Poperinge de plannen verder toelichten en bespreken via het bewonersplatform. Daarna zal de stad voor deze werken een premie-aanvraag indienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een concrete timing van de werken is er nog niet.  Meer nieuws uit de streek


Op 4 juli start De Grote Vlindertelling …

Meer dan 1.200 medewerkers van het Jan …