Gemeentelijke evenementen in Zonnebeke afgelast

Gemeentelijke evenementen in Zonnebeke afgelast


De Nationale Veiligheidsraad nam op 27 juli een aantal bijkomende maatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondmasker bij het winkelen. Het college van burgemeester en schepenen neemt ook voor Zonnebeke bijkomende maatregelen.

“Zonnebeke is tot nog toe gespaard van grote uitbraken en dat hebben we te danken aan de volgehouden inspanningen van alle bewoners. We willen het ook zo houden! Om die reden hebben we, zoals veel gemeenten, een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen”, aldus burgemeester Dirk Sioen.

Gemeentelijke evenementen afgelast

“De gemeentelijke diensten hadden een boeiend alternatief en coronaveilig zomerprogramma opgesteld”, licht schepen van toerisme Vanderhaeghen toe. “Op de veiligheidsraad werd de capaciteit van evenementen gehalveerd en mondmaskers zijn hoe dan ook verplicht. Als gemeente kiezen we ervoor om alle evenementen die door de gemeente ingericht worden, tot en met 31 oktober af te gelasten. Uiteraard is dat geen maatregel die we graag nemen, maar wij willen alles op alles zetten om besmettingshaarden te voorkomen”, aldus de schepen.

De speelpleinwerking en alle jeugd- en sportkampen gaan wel gewoon door.

Burgemeestersbesluit

In navolging van de beslissing van de veiligheidsraad en de epidemiologische situatie in de regio, heeft de burgemeester van Zonnebeke op 31 juli beslist dat vanaf maandag 3 augustus er een algemene verplichting is om binnen de gemeente steeds een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich op het openbaar domein begeeft. Wanneer je in een drukkere omgeving terechtkomt, is het dragen van een mondmasker namelijk sterk aanbevolen.

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf 12 jaar op alle publieke en private parkings, in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen, in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken en op plaatsen waar ouders hun kinderen en jongeren afzetten en/of ophalen voor deelname aan jeugd- en/of sportkampen, buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, scholen, … ongeacht of deze door de gemeente of door een privé-initiatief worden georganiseerd.

Bijkomend besliste de burgemeester dat evenementen waar meer dan 100 personen verwacht worden, niet kunnen doorgaan in Zonnebeke.Meer nieuws uit de streek


Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende is …

Op 4 juli start De Grote Vlindertelling …