Meer broedplaatsen voor Ieperse gierzwaluwen

Meer broedplaatsen voor Ieperse gierzwaluwen


De gierzwaluwen zijn alweer vertrokken naar hun Afrikaanse winteroorden. Deze zomerse stadsvogel verblijft hier van begin mei tot half augustus, om kort na het broedseizoen alweer te verdwijnen.

Ieper telt zowat 150 tot 200 gierzwaluwen die broeden in een tiental kolonies van 10 tot 30 nesten, liefst dicht bij elkaar. Ze zoeken hiertoe kleine holtes onder dakranden, dakgoten of kroonlijsten.

Door de vele renovatiewerken en nieuwbouwprojecten in de binnenstad, verdwijnen echter steeds meer potentiële broedplaatsen voor deze beschermde broedvogel. Gelukkig aanvaarden gierzwaluwen ook nestkasten die hoog bovenaan de gevels worden geplaatst, goed beschut tegen regen, wind en zomerse hitte door overhangende dakranden of ‘corniches’.

Deze zomer werd nog eens duidelijk hoe sterk de Ieperse gierzwaluwen zijn aangewezen op deze nestkasten voor hun broedgelegenheid. Ondanks de fel verstoorde situatie vanwege de bouwwerken in de Sint-Niklaasstraat, keerden ze toch terug naar de 15 nestkasten bovenaan de gevels van het gewezen cultuurcentrum ‘De Meersen’. Dankzij de goede samenwerking met de aannemer, konden de vogels hun broedseizoen er succesvol afronden.

Om de populaties gierzwaluwen in de stad te ondersteunen, werden vorig jaar al nieuwe kasten gemonteerd op gevel langs de binnenplaats van het Nazareth-complex. Dit jaar wordt het project verdergezet op de schoolgebouwen van de Heilige Familie langs de Eigenheerdstraat. Op 2 september werden er 12 nieuwe nestbakken geplaatst op de hoge gevel langs de speelplaats. De kasten komen er net onder een vooruitspringend muurgedeelte, waardoor ze goed beschut worden.

Uit regelmatige waarnemingen is duidelijk gebleken dat jaarlijks heel wat troepjes gierzwaluwen in en om het dicht bewoonde noordwestelijke deel van de stad rondvliegen. De kans dat ze de nieuwe nestbakken ontdekken en aanvaarden is dan ook zeer groot.

Schepen Valentijn Despeghel: “Dit is de vierde site in Ieper waar er, dankzij inspanningen vanuit de stad, nestkasten voor gierzwaluwen worden voorzien. In totaal kan deze unieke zomervogel rekenen op zowat 50 Ieperse nestkasten. Met dank aan de directie van de school voor de samenwerking!”Meer nieuws uit de streek