Mondmaskerplicht in De Palingbeek opgeheven

Mondmaskerplicht in De Palingbeek opgeheven


Nu de zomervakantie voorbij is en de drukte wat mindert, verdwijnt de mondmaskerplicht op de aangeduide plaatsen in het Provinciaal Domein De Palingbeek. Voor de winkelstraten en de andere drukkere plaatsen in de stad blijft de mondmaskerplicht voorlopig wel nog van kracht.

Stad Ieper evalueert de coronamaatregelen voortdurend. Zo wordt de verplichting om een mondmasker te dragen op bepaalde plaatsen in het Provinciaal Domein De Palingbeek, zoals op het wandelpad naar en bij het speelplein, met ingang van 1 september afgeschaft. Burgemeester Talpe: “In overleg met de provincie werd beslist om de mondmaskerplicht af te schaffen. Na de drukke vakantiemaanden, verwacht men een daling van concentraties van bezoekers. Het blijft uiteraard sterk aanbevolen een mondmasker op te zetten op momenten van drukte, maar een verplichting geldt er dus niet meer. De provincie zal op korte termijn de signalisatie verwijderen.”

Wat betreft de mondmaskerplicht in de Ieperse winkelstraten en andere drukke zones, deze blijft voorlopig nog van kracht. Burgemeester Talpe: “De cijfers in Vlaanderen evolueren gunstig, en hier in Ieper kenden we, op de besmettingen van Ieperse werknemers in Westvlees na, gelukkig nog geen echte tweede golf. Toch blijven we behoedzaam. Het covid-19 virus is nog niet bezworen en een vaccin nog niet voorhanden. Met de heropstart van de scholen en de bedrijven, die ondertussen overwegend terug met volle personeelsbezetting draaien, is het niet aangewezen om de verplichting in de afgebakende zone al los te laten. Het tweede weekend van september zorgen ook de Tooghedagen voor een pak volk in het stadscentrum. De verplichting blijft voorlopig dus in stelling, maar we zullen de komende weken de cijfers monitoren en de noodzaak van het aanhouden van de verplichting alsdan evalueren. De verplichting om steeds een mondmasker op zak te hebben blijft uiteraard aangehouden.”

De burgemeester wil tot slot uitdrukkelijk alle Ieperlingen bedanken die de mondmaskerplicht de voorbije weken nauwgezet hebben nageleefd. “We zien dat onze inwoners en bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en het mondmasker dragen waar dat gevraagd wordt, maar ook waar het aangewezen is zonder verplichting. Dat geeft vertrouwen. We beseffen dat het van iedereen een inspanning vraagt, maar het is belangrijk dat we doorzetten en elkaar beschermen, met of zonder verplichting.”Meer nieuws uit de streek


Tussen 16 en 20 november dienen asfalteringswerken …

Op 28 oktober dient een verhuis te …