Nieuw fietspad langs Poperingestraat

Nieuw fietspad langs Poperingestraat


Copyright foto: Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen heeft, in samenwerking met gemeente Vleteren en stad Ieper, een fietspad aangelegd langs de Poperingestraat, meer bepaald tussen de Burgweg en de N8 in Woesten (Vleteren). Voortaan rijden fietsers veilig tussen Poperinge en de dorpskern van Woesten.

Het betreft aanliggende enkelrichtingsfietspaden in rode betonstraatstenen over een lengte van 1,4 kilometer, met een breedte van 1,50 meter. Het ging om de tweede fase van de aanleg van de fietsverbinding Poperinge-Woesten. De eerste fase, waarvoor de Provincie als aanbestedende overheid optrad, werd in 2018 reeds ingehuldigd.

Net voor het kruispunt met de Elzendammestraat en de Burgweg, komende vanuit Poperinge, werd een fietsoversteek aangelegd, geflankeerd met verkeersremmende maatregelen. Die maakt de overgang tussen het dubbelrichtingsfietspad, die gerealiseerd werd in de eerste fase, en de nieuwe enkelrichtingsfietspaden. Op die manier is een verkeersonveilige situatie weggewerkt en kunnen fietsers veilig en comfortabel tussen Poperinge en Woesten fietsen.

De werken werden gegund aan Degro bvba uit Ieper voor een totaal bedrag van 2.760.302,35 euro, waarvan 230.627,70 euro (excl. BTW) ten laste van de Provincie. De rest van de kosten werd gedragen door de stad Ieper, de gemeente Vleteren en nutsbedrijf Aquafin. Samen met de aanleg van de fietspaden werd onder meer ook het rioolstelsel vervangen en het wegdek vernieuwd.

De werken zijn gestart op 7 januari 2019 en namen 235 werkdagen in beslag.

Copyright foto: Provincie West-Vlaanderen


Meer nieuws uit West-Vlaanderen


Tussen 3 en 18 december worden nutswerken …

Het Belfort en de Lakenhallen in Ieper …

In de Oostkaai moeten dringende wegenwerken worden …