Nieuwe comfortabele fietsstroken langs Kalfvaart

Nieuwe comfortabele fietsstroken langs Kalfvaart


Langs de Kalfvaart is er op dit moment voor fietsers aan beide kanten van de weg een betonstrook van minder dan 1 meter breed voorzien. Op 14 september vat Stad Ieper wegenwerken aan om in de plaats bredere, comfortabele fietssuggestiestroken in asfalt aan te leggen.

Schepen Ives Goudeseune: “Doordat deze stroken zeer smal zijn en er een gevaarlijk hoogteverschil is tussen de betonstrook en de rijweg in asfalt, dwingt men de fietser op een zeer onaangenaam strookje aan de rand van de rijweg. Het is een gevaarlijke situatie en we willen als stadsbestuur voor het nodige veilige comfort zorgen wanneer fietsers de weg gebruiken.”

De werken omvatten het volledig opbreken van deze twee betonstroken. Ze worden vervangen door bredere, comfortabelere fietssuggestiestroken in okergele asfalt. Ook de tussenliggende rijweg in asfalt wordt vernieuwd, evenals de verharding van sommige parkeerstroken. Een bredere fietsstrook in asfalt moet het fietsers makkelijker maken om op te rijden. Er zal geen vervelende boord meer zijn.

Verkeershinder

De werf neemt de volledige zone tussen de Brugseweg en Basculestraat in. Tijdens de werken zal het niet mogelijk zijn om te parkeren in de straat, ook doorgaand verkeer is niet toegelaten. Tijdens bepaalde momenten (affrezen, asfalteren, …) is ook plaatselijk verkeer niet mogelijk in de straat. Er is een omleiding voorzien via de Hoge Wieltjesgracht, Stoffelstraat, Brugseweg en omgekeerd. De Pennestraat en Lindendreef worden tijdelijk doodlopende straten. Het einde van de werken is voorzien eind september.Meer nieuws uit de streek


Op 22 oktober wordt een hoogtewerker opgesteld …

Op 2 november wordt een torenkraan afgebroken …