Ondergronds brengen kopernet Havermuis – Valkenberg

Ondergronds brengen kopernet Havermuis – Valkenberg


In de Bellestraat en de Bellewijk wordt een optimaal gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Havermuis tussen de Bellestraat en de Vleterbeek zorgt ervoor dat de optimaal gescheiden stelsels in de Bellestraat en de Bellewijk correct afgekoppeld worden en aangesloten worden op de collector en de Poperingevaart. Ook het gebundeld kopernet in de Havermuis en Valkenberg wordt ondergronds gebracht. Naar aanleiding van het dossier voor het scheiden van het rioleringsstelsel in de Havermuis wordt ook het wegdek heraangelegd. De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de studie, het plan, de raming en de plaatsingsprocedure.Meer nieuws uit de streek


Poperinge kreeg recent het goede nieuws dat …