Ondersteuning van lokale economie door relancemaatregelen

Ondersteuning van lokale economie door relancemaatregelen


655.000 euro is het bedrag dat op basis van het relanceplan van het stadsbestuur rechtstreeks geïnvesteerd wordt in de Poperingse lokale economie via Pop.kado naar aanleiding van corona. Meer dan geslaagd! Van dat bedrag komt 176.000 euro van de Pop.kado van 20 euro die aan elk gezin bezorgd werd. Daarvan werden al meer dan 4506 bonnen volledig opgebruikt! En meteen een misverstand de wereld uit: die bon blijft wel degelijk geldig tot de voorziene datum.

Het relanceplan bevatte een tweede maatregel, namelijk een opleg van 20% op elke aangekochte Pop.kado. Er werden ter waarde van 480.000 euro aan kadobonnen aangekocht. En dat was heus niet voor de ‘happy few’. Die bonnen werden door ongeveer 1700 verschillende (unieke) en meerderjarige inwoners aangekocht, hetzij via één van de balies, hetzij via de webshop. Die actie is een overweldigend succes, zo overweldigend dat de stad dat aan dit tempo helemaal niet kan volhouden. Het stadsbestuur denkt niet dat er één Poperingenaar bereid is om op te draaien voor een financiële put, ook de mensen niet die nu kritiek hebben. Dan rest er niets anders dat inderdaad je verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en de maatregel met pijn in het hart stop te zetten. De input in de lokale economie blijft, want de bonnen zijn uiteraard een jaar geldig.

Met die cijfers hoeft de stad absoluut niet beschaamd zijn, ondanks de kritiek. Het stadsbestuur begrijpt en aanvaardt trouwens bepaalde kritieken op de stopzetting van de actie. Dat de actie een succes zou zijn, dat wist Poperinge inderdaad vooraf; en dat er boven het voorziene budget zou gegaan worden wist het stadsbestuur ook. Maar dat het zo hard zou lopen, kon niemand voorzien. In het plan stond een opleg van de stad van 18.000 euro opgenomen, dat is iets meer dan 20% van het totale jaarbedrag aan Pop.kado’s gekocht in 2019 (72.000 euro). De stad staat nu op meer dan vier maal zoveel. Voor de gezondheid van de stadsfinanciën, die ook onder druk staan door corona, moest het stadsbestuur dringend ingrijpen, want meer dan 4x boven het budget gaan is écht te veel. Ontspoorde financiën zouden ook geen applaus krijgen. Corona heeft ook invloed op de inkomsten en uitgaven voor en van de stad.

Het stadsbestuur onderzoekt nog of ze nog alternatieven hebben en is vast van te plan de kar te blijven trekken voor de lokale economie.



Meer nieuws uit de streek


Door de stijgende coronacijfers en strengere maatregelen …

Corona slaat hard om zich heen en …