Sociaal herstelplan wil burgers weer op weg helpen

Sociaal herstelplan wil burgers weer op weg helpen


Heel wat Ieperlingen zullen de komende tijd extra hulp nodig hebben om de coronacrisis weer te boven te komen. Daarom zet Ieper in op bijkomend personeel en middelen om de sociale gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Daarvoor zet de stad een budget in van 1.083.500 euro. Dat is de som van eigen, Vlaamse en federale middelen.

“Ieper toont zich een warme en zorgzame stad. Met de stad en alle leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in het bijzonder, staan we paraat om de extra hulpvragen te beantwoorden”, zegt schepen Eva Ryde. “We kunnen niet genoeg benadrukken om bij gelijk welke hulpvraag niet te aarzelen. Stuur een mail of pleeg een gratis telefoontje. Discreet helpt de dienst Welzijn je op weg. We zijn er voor elke Ieperling.”

‘Een warm Ieper, waar iedereen zijn plaats vindt’

Het jaar 2020 startte met deze doelstelling voorop in het nieuwe beleidsplan. De corona-crisis die kort erna uitbrak, zette een kruis over veel sociale activiteiten en plannen. Tegelijkertijd zorgde het voor een ongekende solidariteit tussen de Ieperlingen. Ook de welzijnsdiensten toonden zich creatief en daadkrachtig om mensen op alle mogelijke manieren te blijven helpen.

“Door de inzet van 170 vrijwilligers en in samenwerking met velen, konden we via de actie #IeperHelpt talrijke hulpvragen beantwoorden”, vertelt schepen van welzijn Eva Ryde. “Zo konden we op de meest acute vragen een antwoord konden bieden. Senioren werden opgebeld, boodschappen aan huis gebracht, noodopvang opgezet en dienstverlening continu aangepast. Het maakt me trots op onze zorgzame stad en dankbaar voor de inzet van burgers en diensten.”

Burgers die zelf hun steentje solidair willen bijdragen, kunnen dat ook nu nog altijd op verschillende manieren. Stel je kandidaat voor vrijwilligerswerk bij Zorgnetwerk Ieper of bij een van de Ieperse welzijnsverenigingen. Schenkingen (materiaal, grote voedseloverschotten, financieel) gebeuren het best via rechtstreeks contact met de vereniging zelf. Een overzichtslijst vind je terug via ieper.be/welzijnsorganisaties.

Sociaal Herstelplan

Maar om mensen weer vooruit te helpen, is er meer nodig. Sinds augustus zit het aantal hulpvragen ook in Ieper in stijgende lijn. De coronacrisis treft ons allemaal, maar kwetsbare Ieperlingen dubbel zo hard. De voorbije maanden is daarom hard gewerkt aan een sociaal herstelplan met inzet van meer middelen en mensen.

Een overzicht van erkende welzijnsorganisaties vind je via www.ieper.be/welzijnsorganisaties. Denk je in aanmerking te komen voor de extra steun? Heb je een hulpvraag? Mail naar welzijn@ieper.be voor een afspraak.Meer nieuws uit de streek


Sam Clauw is afkomstig van Beselare, maar …

Helden Maureen, Sieg, Dempsey en Nico brengen …