Stad en Cultuurraad lanceren Publicatiefonds Ieper

Stad en Cultuurraad lanceren Publicatiefonds Ieper


Stad Ieper en de Cultuurraad Ieper stellen met enige trots het Publicatiefonds Ieper voor. Het Publicatiefonds Ieper geeft auteurs een (financieel) duwtje in de rug om publicaties uit te brengen. Met dit nieuwe culturele initiatief wil de stad auteurs stimuleren om een werk uit te brengen vanuit of over Ieper.

Ieper ondersteunt literair en creatief talent

“In Ieper hebben we heel wat literair talent dat in het verleden te vaak onvoldoende (financiële) ondersteuning kreeg. Met de oprichting van het publicatiefonds willen we een breed en rijk aanbod van literair werk ondersteunen zodat Iepers talent zich volop kan ontplooien. De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning, een vorm van begeleiding of samenwerking”, duidt Schepen van Cultuur Valentijn Despeghel.

Het Publicatiefonds Ieper wordt beheerd door de Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Stadsarchief Ieper en dé Academie Ieper, met de steun van Stad Ieper. “Het initiatief komt in de plaats van de Prijs voor Historische Publicatie (2008-2018) en de Prijs voor Cultuurhistorische Monografie (1988-2008)”, verduidelijkt voorzitter van de Ieperse Cultuurraad Gilbert Ossieur. Het Publicatiefonds laat aldus toe om erkenning en steun te geven aan alle kwalitatieve uitgaven met een duidelijke band met Ieper, eerder dan louter historische werken te bekronen. Zo verschuift de focus naar het bereiken van een groter publiek met een rijk gamma creaties.

Welke publicaties komen in aanmerking?

Het Publicatiefonds Ieper wil zoveel mogelijk kwalitatieve publicaties die een link hebben met Ieper ondersteunen. Elke niet-periodieke (eenmalige), op zichzelf staande publicatie komt in aanmerking. Auteurs van zowel fictie als non-fictie, van romans of dichtbundels, van historisch onderzoek, een zelfgeschreven toneelstuk of zelfs een gepubliceerd fotoboek, kunnen bij het Publicatiefonds aankloppen. Raadpleeg de website www.ieper.be/cultuurraad voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden en kijk of jouw publicatie kan rekenen op steun van het Publicatiefonds Ieper.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag kan uiterlijk vier maanden voor de publicatiedatum ingediend worden. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de Stedelijke Cultuurraad Ieper (Ter Waarde 1 in Ieper, cultuurraad@ieper.be) of kun je eenvoudig downloaden via de website. Meer nieuws uit de streek


Tussen 16 en 20 november dienen asfalteringswerken …

Op 28 oktober dient een verhuis te …