Stadsbestuur investeert fors in een proper Ieper

Stadsbestuur investeert fors in een proper Ieper


In de bewonersbevraging Kvraagetaan … de Ieperlingen’ van 2019 kwam duidelijk naar voren dat de Ieperlingen een propere stad heel belangrijk vinden. Want je goed voelen in een stad is grotendeels een kwestie van openbare netheid en een kwaliteitsvolle omgeving. Daarom investeert het stadsbestuur in een innovatief afvalbeleid en neemt het de zorg voor de netheid in eigen handen met extra personeel.

“We bedanken de firma Ieperrein voor de goede samenwerking de voorbije jaren. Met de keuze voor een aparte netheidsploeg binnen onze Groendienst willen we nog beter scoren qua netheid in onze stad alsook sneller kunnen ingrijpen waar nodig. Daarvoor voorzien we personeel en investeren we ook in extra en up-to-date materiaal. Tegen 1 maart 2021 moet de dienst operationeel zijn. We willen dat iedereen trots is op onze mooie én nette stad”, verduidelijkt schepen van Afval Valentijn Despeghel.

“Ook voor de vele bezoekers uit eigen land, maar binnenkort hopelijk ook weer in grote getale uit het buitenland, is een propere omgeving, in het centrum maar evenzeer buiten de stadsmuren, een extra troef. Het komt misschien minder op de voorgrond, maar een nette stad dat blijft bezoekers bij. Ieper is ook een winkelstad. Nette winkelstraten zijn één van de pijlers van ons handelskernbeleid. Dat wordt hiermee aangescherpt”, vult schepen van Economie en Toerisme Diego Desmadryl aan. 

Goed uitgeruste netheidsploeg

Voorheen was het de private firma Ieperrein die instond voor de netheid in de stad. Nu dat contract ten einde loopt, beslist Stad Ieper om die taak in eigen handen te nemen. Daarom zal de Groendienst versterkt worden met extra personeel en wordt die ploeg uitgerust met afvalzuigers, een elektrische pick-up met hogedrukreiniger, meer vuilbakken enz. Begin volgend jaar zal deze nieuwe ploeg aan de slag gaan.

Elke dag zal de netheidsploeg de vuilbakken ledigen en reinigen, zwerfvuil opruimen, defecten herstellen, klein afval zoals sigarettenpeuken opzuigen en sluikstorten weghalen. De veegopdrachten van de straten, pleinen en fietspaden zullen ook hernieuwd worden. En er zullen nu 3 in plaats van 2 veegbeurten gebeuren per jaar.

Afvalbakkenplan

Schepen Despeghel: “Terzelfdertijd maakt het stadsbestuur ook werk van een afvalbakkenplan. Vuilbakken zullen doordachter geplaatst worden en er wordt opgevolgd hoe vol ze zitten. We streven naar een uniform type vuilbakken met grotere exemplaren op cruciale plaatsen. Samen met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Mooimakers worden een aantal proefprojecten uitgewerkt en geëvalueerd. Zoals een aanvraag tot coaching bij OVAM waarvoor we eind vorige week groen licht hebben gekregen.”

Een Iedereen Ieper-verhaal
Inzetten op een properder Ieper is geen eenrichtingsverkeer. De stad vraagt ook van de inwoners én bezoekers dezelfde inzet. Als iedereen voor eigen deur veegt …  Het politiereglement is immers duidelijk: elke bewoner of eigenaar is verplicht het voetpad en straatgoot voor zijn woning proper te houden. Dit geldt zowel voor de binnenstad als de deelgemeenten en het buitengebied. Het is dus zeker niet zo dat deze plicht zou vervallen omdat de stadsdiensten hier ook zullen passeren!

Campagne ‘Ieperlienk je stroatje blinkt’

Onder het motto ‘Ieperlienk je stroatje blinkt’ is Stad Ieper van plan om ruim te sensibiliseren en iedereen op te roepen om samen een écht propere stad te creëren: bewoners en eigenaars zorgen voor hun voetpad en straatgoot, stadsdiensten zetten in op vuilbakken en vegen van de binnenstad, en vrijwillige Mooimakers en ‘ploggers’ ruimen het zwerfvuil in hun buurt op dat de stadsdiensten nadien ophalen. Het oude verwijt ‘Ieperlienk, je stertje stienkt’ buigen we voortaan graag om naar ‘Ieperlienk je stroatje blinkt’. Met z’n allen maken we er werk van!Meer nieuws uit de streek


Vondels vzw startte in september met het …

In het kanaal Ieper-Komen te Ieper wordt …