Stadsbestuur legt verdeelsleutel extra coronasteun vast

Stadsbestuur legt verdeelsleutel extra coronasteun vast


Ieper kent van oudsher een rijk en uitgebreid sociocultureel verenigingsleven. Ook voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen zijn het nu echter moeilijke tijden: ze mislopen heel wat inkomsten, terwijl de uitgaven doorlopen. Ze hebben dan ook nood aan extra zuurstof en concrete ondersteuning. Samen met de stedelijke adviesraden heeft het stadsbestuur nu een aanpak op maat uitgewerkt.

In juli voerde stad Ieper al enkele aanpassingen door aan de subsidiereglementen om de culturele-, noord-zuid-, jeugd-, sport-, en seniorenverenigingen een financieel duwtje in de rug te geven. Daarnaast kreeg stad Ieper van de Vlaamse regering 546.126 euro voor de sectoren cultuur, jeugd en sport. Het schepencollege bestemde voor elke sector telkens 163.840 euro. De overige 54.606 euro zal gebruikt worden om onder meer de UiTPAS te versterken. Zo wil het stadsbestuur ook burgers in kansarmoede voor wie de financiële stap naar een vereniging nog moeilijk is, ondersteunen.

Samen met de cultuurraad, de jeugdraad en de sportraad werd voor elke sector een aanpak op maat uitgewerkt. Alle verenigingen werden bevraagd naar de financiële problemen die ze door Covid-19 ervaren. Zo kunnen de middelen gericht worden ingezet om de grootste noden te lenigen.

Het is koffiedik kijken wat de toekomst brengt. Het is belangrijk om te blijven inspelen op de noden van de verenigingen. Daarom stelden de stedelijke adviesraden voor om de middelen die ze krijgen te spreiden in de tijd. Een deel zal de eerstvolgende maanden uitgekeerd worden aan de verenigingen. Het overige deel wordt gespaard voor de komende jaren.

De nodige budgetwijzigingen werden meegenomen in de lopende meerjarenplanaanpassing. Na goedkeuring door de gemeenteraad op 9 november kunnen de bedragen worden uitbetaald.Meer nieuws uit de streek


Op maandag 30 november wordt het Kruitmagazijn …

Neem of nam jij mooie foto’s van …