Werken Belfort en Lakenhallen van start

Werken Belfort en Lakenhallen van start


De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in Ieper is van start gegaan. Vlaams minister van Onroerend erfgoed, Matthias Diependaele, ondertekende op woensdag 23 september de toekenning van de restauratiepremie om het voortbestaan van de twee Ieperse erfgoedparels voor toekomstige generaties te garanderen. Voor de grondige opknapbeurt gaat het vanzelfsprekend over een meerjarenplan.

“Ik ben blij dat met deze eerste schijf van meer dan twee miljoen euro steun van de Vlaamse overheid het Belfort en de Lakenhalle van Ieper in ere hersteld wordt. Al sinds de 13de eeuw staan deze gebouwen als het ware symbool voor de trotse stad en voor onze gedeelde Vlaamse geschiedenis en identiteit. Willen we erfgoed behouden, dan moeten we het aanpassen aan hedendaagse noden voor de generaties na ons. Deze monumenten kunnen na de restauratie weer schitteren in hun volle glorie”, aldus Matthias Diependaele.

De totale investering in fase 1 – de restauratie van het belfort – bedraagt 4.329.796,30 euro.

Historische waarde

De Lakenhallen en het belfort van Ieper zijn wereldwijd een symbool van hoop en herstel na de verwoestingen van de oorlog. Want de Ieperlingen bouwden koppig ‘hun’ belfort opnieuw op, ook al wilden de Britten er een waardig oorlogsmonument van maken. Sinds 1999 behoort de belforttoren van Ieper samen met 31 andere belforttorens tot het Unesco Werelderfgoed. Dit betekent dat het gaat om ‘erfgoed van een unieke en universele waarde voor de mensheid’.

Naast de hoop van wederopbouw symboliseren de Lakenhallen en het belfort ook nog steeds het luisterrijke middeleeuwse verleden van de stad. Doorheen de geschiedenis en wisselende symbolieken is er altijd één constante: ze staan symbool voor de stad zelf. Wie Ieper zegt, ziet dit prachtige gebouw voor zich verschijnen. Dat was 700 jaar geleden zo en nu nog steeds.

Gefaseerde aanpak

In een eerste fase wordt de Belforttoren aangepakt. Hiervoor zijn ingrijpende stabiliteitswerken nodig zowel aan de binnen- als buitenkant van de toren. De architectenmaatschap JUXTA – ÁRTER is aangesteld als architect en voert de controle uit op de werken. De aannemer is Monument Vandekerckhove.

Als voorbereiding werd de betonplaat gegoten voor de opstelling van de torenkraan en werd die gemonteerd op het Sint-Maartensplein. De stelling rond de toren wordt op dit ogenblik opgebouwd.  In november gaan de draak en de top van de Belforttoren (spits & lantaarn) er in hun geheel af. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van toren tegen waterinfiltratie beschermen.

In 2021 gaan de werken onafgebroken verder. De 4 arkeltorens en de houten structuur van de torenspits worden in januari gedemonteerd. Ook de beiaard wordt omzichtig gedemonteerd om in juli terug te worden gezet. Tussen februari en mei zijn interne structurele werken gepland aan de verschillende vloerplaten in de torenromp. Vanaf zomer 2021 wordt de toren zowel binnen als bovendaks opnieuw opgebouwd. In het najaar worden de arkeltorens en de spits gereconstrueerd. Het einde van de werken is voorzien begin 2022.Meer nieuws uit de streek


Tussen 16 en 20 november dienen asfalteringswerken …

Op 28 oktober dient een verhuis te …