12.500 euro noodhulp voor ontwikkelingssamenwerking

12.500 euro noodhulp voor ontwikkelingssamenwerking


Stad Kortrijk maakt het volledige jaarbudget voor noodhulp vrij voor initiatieven van ngo’s die ontwikkelingslanden helpen in de lokale strijd tegen Covid19. Zo kunnen op korte termijn bijkomende inspanningen geleverd worden om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te milderen in regio’s waar minder middelen voorhanden zijn om kordaat te handelen. Vier organisaties – Doctors on a Mission, Trias, WSM en Oxfam vzw – werken met dit budget hun projecten uit.

Doctors on a mission (4.191 euro) stuurt mobiele teams, veiligheidsmateriaal en beademingstoestellen naar de armste gebieden van Bolivia en Haïti (waar de meeste landelijke besmettingen zich voortdoen).

Trias (1.807 euro) stelt voedselpakketten ter beschikking van kwetsbare boeren in Ecuador. Door het kelderen van de lokale economieën vielen velen van hen zonder inkomen.

WSM (3.612 euro) zet in de Dominicaanse Republiek een preventie- en ondersteuningscampagne op in de meest kwetsbare wijken om te zorgen dat ook hier de juiste informatie rond het coronavirus verspreid wordt. In deze wijken wonen voornamelijk Haïtiaanse migranten en mensen zonder papieren in extreme armoede. Dit wordt gecoördineerd vanuit het lokale gezondheidscentrum. De bezoekers hiervan zijn veelal mensen besmet met HIV/aids en tuberculose; zij lopen door hun verzwakt immuunsysteem een hoog risico op besmetting.

Oxfam vzw (2.890 euro) voorziet voedsel- en hygiënepakketten voor Palestijnse gezinnen in de regio’s Jeruzalem, Jericho en verschillende vluchtelingenkampen. Daarnaast worden in Burundi 40 wasstations coronaproof gemaakt door de aankoop van hygiënemateriaal en sensibilisering van de lokale bevolking.

Deze tijdelijke oproep richtte zich voornamelijk tot ngo’s. 4de-pijlerorganisaties kunnen een corona-gerelateerd project indienen via het bestaande algemene subsidiereglement Lokaal Mondiaal Beleid. Zoals bij elke oproep nam een jury van ervaren vrijwilligers en mensen met professionele ervaring in ontwikkelingssamenwerking de selectie op zich.Meer nieuws uit de streek


Op sociale media circuleert een filmpje inzake …

Naast de groenkar vind je in Kortrijk …