Aangepaste verkeerssituatie Doenaertpad

Aangepaste verkeerssituatie Doenaertpad


Van maandag 2 tot en met woensdag 4 november werkt de firma Fero NV uit Willebroek op het Doenaertpad. Het betreft de afbraak van een muur in opdracht van Infrabel. Om de hinder te beperken tot een minimum, worden deze werken uitgevoerd tijdens de herfstvakantie. Door deze werken is het Doenaertpad (tussen de Kongoweg en de Engelse Wandeling) onderbroken voor het verkeer.

Voetgangers en fietsers volgen een omleiding via de Kongoweg – Minister Van Den Peereboomlaan – Weggevoerdenlaan.Meer nieuws uit de streek


Op vrijdagavond om 18 uur drukten Burgemeester …

Vier maanden is het inmiddels geleden dat …