AED-toestellen vanaf nu aan buitengevel

AED-toestellen vanaf nu aan buitengevel


In Kuurne zijn er momenteel 7 AED-toestellen: KUBOX, sportpark, Sint-Pieterszaal, bib, dienstencentrum, Gemeentehuis en Buurthuis ’t Senter. Bij de start van het project Kuurne Hartveilig, in 2009, werden alle AED-toestellen binnen opgehangen tegen mogelijk vandalisme. Er zijn echter geen problemen met vandalisme bij de toestellen die wel buiten hangen (sportpark en gemeentehuis)

Daarom stelt de nieuwe werkgroep voor om de AED-toestellen van de Kubox, bib, Sint-Pieterszaal en dienstencentrum buiten op te hangen. Daarnaast stellen ze ook voor om de toekomstige toestellen telkens meteen buiten op te hangen. Het bereik van de toestellen is op die manier groter en de toestellen zijn op die manier te allen tijde toegankelijk.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde het voorstel goed op 6 oktober. Er zullen aangepaste verwarmde buitenkasten aangekocht worden om de toestellen buiten op te hangen.Meer nieuws uit de streek


Gemeente Kuurne wil samen met Reveil de …

Sinds vorige maand is Iedereen Beroemd terug …