Centrumparking Vlienderkouter Bissegem volledig gemoderniseerd

Centrumparking Vlienderkouter Bissegem volledig gemoderniseerd


Copyright foto: Els Deleu

Op woensdag 4 november werd de vernieuwde centrumparking Vlienderkouter in Bissegem opnieuw geopend. De parking en de oprit kregen een volledige herinrichting. Met de heraanleg wordt kwalitatieve en gratis parkeergelegenheid in het centrum van Bissegem gecreëerd voor langparkeerders, bezoekers en de Sint- Vincentiusschool. De toegang tot de parking wordt verzekerd door een nieuwe oprit én twee nieuwe wandelpaden.

Klimaatrobuuste parking met nieuwe toegangswegen

35 nieuwe parkeerplaatsen worden op de parking voorzien, waarvan twee plaatsen ingericht werden voor mensen met een handicap. Naast de vernieuwde oprit zijn er ook twee nieuwe wandelpaden die toegang geven tot de parking. Het noordelijke wandelpad maakt via de hondenloopweide de verbinding met het ontmoetingscentrum. Het zuidelijk gelegen wandelpad creëert een veilige doorsteek naar de Meensesteenweg. De volledige parking en inrit werden eveneens voorzien van de nodige nieuwe ledverlichting. Gezien de focus van de parking als centrumparking, is deze niet geschikt voor vrachtwagens en grote bestelwagens.

Schepen Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken: “Hier slaan we meerdere vliegen in een klap. De komst van deze centrumparking zal bijdragen aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Bezoekers van het OC kunnen er terecht. Maar ook klanten of werknemers van de handelszaken in Bissegem kunnen er comfortabel parkeren, … De parking is een van de vele initiatieven om de leefbaarheid van Bissegem te verhogen.”

Om het groene karakter van de omgeving te versterken, worden extra bomen aangeplant en werd een infiltratiezon voor hemelwater voorzien. In het najaar worden de aanplantingen voorzien. Daarnaast is gebruik gemaakt van waterdoorlatende betonstraatstenen. Een buffer- en infiltratievoorziening is aangelegd om het aflopende water eerst de kans te geven lokaal in de bodem te infiltreren

De opwaardering van de Vlienderkouter komt er op vraag van de Bissegemse gemeenschap. Hoe meer auto’s gebruik maken van de parking Vlienderkouter, hoe minder auto’s op parking Rietput en in de Driekerkenstraat waar het tijdens de spitsuren erg druk is”, aldus Stephanie Demeyer, schepen van deelgemeenten.

Centrumparking voor langparkeerders, bezoekers en Sint-Vincentiusschool

De stad Kortrijk zet de vernieuwde Parking Vlienderkouter in als centrumparking in Bissegem en is specifiek gericht op langparkeerders en bezoekers. Op deze manier wordt de andere parking in Bissegem – Rietput – minder belast.

Ook Unizo Bissegem is al jaren vragende partij om de parking volwaardig aan te leggen. Franky Doolaeghe, vertegenwoordiger van Unizo – Bedrijvencentrum Bizz-Init vertelt: “Al jaren zijn wij – Unizo Bissegem – vragende partij om deze parking op te waarderen. Vanuit Kortrijk, richting Wevelgem, is dit namelijk de enige volwaardige mogelijkheid om langparkeren mogelijk te maken en hierdoor de dorpskern te ontlasten van overstekende voertuigen richting Rietputparking. Ook als bedrijvencentrum zijn wij verheugd met de realisatie van deze centrumparking. Dit is een belangrijke investering voor Bissegem. Wijzelf gaan de nodige inspanningen leveren om iedereen die hier komt werken, aan te moedigen gebruik te maken van deze parking. Zo ontlasten we de Rietput en creëren we minder verkeer rond de schoolpoort. Uiteindelijk is het drie minuten wandelen en dit kan alleen maar deugd doen en vermijden we de files in de Driekerkenstraat rond het spitsuur.”

Copyright foto: Els Deleu

De parking kan uiteraard ook gebruikt worden door ouders die hun kinderen met de auto naar de Sint-Vincentiusschool brengen. Door de realisatie van de nieuwe veilige schoolverbinding via ‘de platse’ is er een vlotte wandelverbinding tussen de parking Vlienderkouter en de Sint-Vincentiusschool. Ter hoogte van het oud-gemeentehuis zorgt een gemachtigd opzichter dat de kinderen veilig de steenweg kunnen oversteken. Op die manier vermindert de autodruk in de Driekerkenstraat en verhoogt de verkeersveiligheid voor leerlingen die met de fiets of te voet zich van- en naar de school begeven.

“Wij stellen als schooldirectie vast dat de stad Kortrijk veel inspanningen levert om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid rond onze schoolpoort te verbeteren. Vorig jaar werd een nieuwe veilige schoolverbinding gerealiseerd, nu deze parking en binnenkort de herinrichting van de Driekerkenstraat! Deze vernieuwde parking creëert kansen om het verkeer rond onze school te verminderen. Om die reden gaan wij deze parking met plezier promoten. Hoe minder auto’s in de schoolomgeving, hoe veiliger het is voor onze kinderen. Gemachtigde opzichters zorgen trouwens altijd voor een veilige oversteek aan het oud-gemeentehuis. Kinderen kunnen vanaf daar gebruik maken van deze nieuwe schoolverbinding. We hopen dat iedereen ons advies volgt”, klinkt het bij Wim Callewaert en Stefanie Moenens, Directeur Vrije kleuter- en lagere school St.-Vincentius Bissegem.Meer nieuws uit de streek


De Aalbeekse Liesbet Delvoye (23) kreeg de …

Benno Sameyn (26) uit Kortrijk heeft net …