Chiro ’t Stratje neemt intrek in lokalen van Den Bouw

Chiro ’t Stratje neemt intrek in lokalen van Den Bouw


Zowel Chiro ‘t Stratje als KLJ Bellegem kenden de laatste jaren een enorme groei in ledenaantal, respectievelijk 25 % en 100 % tegenover vorige werkingsjaren. Door de vele bezoekers volstonden de gedeelde lokalen in OC De Wervel niet meer voor het organiseren van een kwaliteitsvolle werking. Met de komst van Jeugdtheater Scherven en de lokale harmonie barst OC De Wervel figuurlijk uit zijn voegen. In de site Den Bouw vinden Stad Kortrijk en de verenigingen nu een oplossing.

Na overleg met de eigenaar wordt de site de nieuwe uitvalsbasis voor Chiro ’t Stratje. Deze nieuwe locatie, gelegen in de Bellegemstraat, voldoet ruim voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking, inclusief het opslaan van hun vele spelmaterialen. Om het gebouw gebruiksklaar te krijgen als jeugdbewegingslokaal moeten nog een aantal kleine aanpassingswerken gebeuren. De Chiro is bereid deze werken zelf te laten uitvoeren en op te volgen. Stad Kortrijk voorziet een investeringstoelage van 25.000 euro. De intrek en start van de jeugdwerking op de site is voorzien voor april 2021.

Door de verhuis van de jeugdvereniging krijgen de blijvende organisaties in OC De Wervel meer ademruimte. De vrijgekomen lokalen worden herverdeeld onder KLJ Bellegem, Jeugdtheater Scherven en Muziekvereniging Bellegem.

Opstap naar definitieve vestiging

Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren: “Den Bouw is een kwaliteitsvolle maar tijdelijke vestiging voor Chiro ’t Stratje. De jeugdwerkvereniging maakt voor maximaal 9 jaar gebruik van de site.”

Met het masterplan Jeugdlokalen wil Stad Kortrijk de best mogelijke jeugdlokalen voorzien, aangepast aan elke jeugdwerking. Hiervoor worden locatie-onderzoeken door JC Tranzit en de stedelijke vastgoedbeheerder uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er momenteel geen bestaand gebouw is dat volledig voldoet aan de noden van Chiro ‘t Stratje. Er wordt daarom een nieuwbouwproject voorbereid dat voldoet aan de huidige en toekomstige noden van de jeugdwerking en dat vlot en veilig bereikbaar is voor de Bellegemse jeugd. De concrete uitvoering van dit project is voorzien in de volgende legislatuur, de voorbereiding is nu reeds bezig.

Stephanie Demeyer, schepen van Deelgemeenten en OC’s: “Bellegem heeft een heel sterk verenigingsleven, altijd al gehad. Met 24 socioculturele verenigingen en 5 jeugdverenigingen in Bellegem is OC De Wervel dan ook druk bezocht en gebruikt. Ik ben blij dat voor de komende jaren een oplossing is gevonden voor Chiro ’t Stratje.”

Foto: Hoofdleidster Marthe Debels en Helga Kints van het oudercomité van de Chiro bij Den Bouw


Meer nieuws uit de streek


Op zaterdag 26 september vindt de eerste …

Een mondmasker valt niet meer weg te …