De Levensboom met outdoor education in Heule

De Levensboom met outdoor education in Heule


Copyright foto Els Deleu

Enkele begeleiders en ouders van verschillende levensboomscholen hebben een droom die ze graag vanaf september 2022 zouden zien werkelijkheid worden: een ervaringsgerichte freinetschool waar het accent op outdoor education ligt. Deze willen ze vestigen in Heule.

Het initiatief komt oorspronkelijk niet uit De Levensboom, maar de initiatiefnemers komen wel allemaal uit De Levensboom. Het zijn Jeska Verthé, Janne Lamoral en Stanse Van Hilst die werkzaam zijn binnen De Levensboom en ouders Marieke Holvoet, Dirk De Becker en Dimitri Desmet. “De raad van bestuur is het initiatief genegen.  De school zou wel opgestart worden onder De Levensboom, waar ook nog geen school onder valt met de nadruk op outdoor education. “In de huidige vestigingen van De Levensboom hebben we er al aandacht voor om naar buiten te trekken met de kinderen, maar we willen het in de nieuwe school frequenter dan 1 of 2 keer per week. We merken dat steeds minder kinderen buiten spelen en willen die kans geven binnen onze school. De kinderen krijgen buiten meer zuurstof en ze leren er zorg dragen voor hun omgeving. In de natuur durven kinderen meer risico’s nemen en dat is goed voor hun zelfvertrouwen. De sociale interactie is er groter dan als ze binnen op een bank zitten. Ze leren ook beter omgaan met elkaar! Kinderen worden nu bijna afgeleerd om buiten te komen en te bewegen en als ze volwassen zijn krijgen ze van dokters te horen dat ze meer moeten bewegen. Alles is zo tegenstrijdig!”

Heule

Naast het buiten zijn willen we ook ervaringsgericht Freinetonderwijs en een nauwe samenwerking met de buurt en met alle Heulse initiatieven. Voor de andere Heulse scholen willen we geen concurrentie maar een aanvulling zijn. We hopen om te kunnen samenwerken. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel, nl. goed onderwijs bieden aan de kinderen. We kunnen elkaar daarin versterken!”

“We kiezen voor Heule omdat daar nog geen methodeonderwijs wordt aangeboden. Er wonen ook heel veel jonge gezinnen en daar is er echt nood aan een extra school. Een leuk accent is dat de eerste Levensboomschool gestart is in een huis in Heule, dus keren we terug naar de roots!” Een naam hebben de initiatiefnemers nog niet. Zowel op hun Facebookpagina als in hun mailadres gaat het daarom over ‘hier groeit iets’. “Wat we wel weten is dat we klein willen blijven met maximum 10 kinderen per geboortejaar. We zouden dan met graadsklassen werken.”

Digitale algemene vergadering

Om na te denken over de nieuwe school, over waar het gebouw kan komen en over de pedagogische en praktische mogelijkheden leek het de initiatiefnemers interessant om de werkgroep uit te breiden met Heulenaars. “We zijn nu met 6 mensen die niet van Heule zijn. We willen de school samen met de buurt vorm geven en daarom organiseren we een algemene vergadering op 18 november. Door de huidige maatregelen kan deze niet in de Warande plaatsvinden zoals oorspronkelijk bedoeld, maar zal ze digitaal georganiseerd worden. De interesse is groot, er zijn al 80 inschrijvingen en er zijn er 100 mogelijk. Inschrijven hiervoor kan via https://forms.gle/pgskgG8k7E82fvE68.

Het moeilijkste: locatie en financiën

Bij stad Kortrijk zijn ze alvast enthousiast om mee te helpen zoeken. Er waren al gesprekken met de schepen van Onderwijs en er zijn vergaderingen gepland met de dienst Stedenbouw. We hebben het gevoel dat ze in stad Kortrijk achter ons project staan en ons steunen.

De grootste moeilijkheid zal volgens de initiatiefnemers zijn om een locatie te vinden en om alles financieel rond te krijgen. “We moeten investeerders vinden want het eerste half jaar moet je als school zelf overbruggen, zonder subsidies.”

Op Facebook kan je het project vinden onder ‘Hier groeit iets’ en je kan contact opnemen via hiergroeitiets@levensboom.beMeer nieuws uit de streek


In de nieuwe docureeks ‘Ja, Chef!’ duikt …

Naast de volwassenen- en jongerenwerking ging vzw …